Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kamerový systém

KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTA VIZOVICE

Informace o provozování kamerového systému pro veřejnost

 1. identifikace správce:

Správcem kamerového systému je město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice 763 12, IČ: 00284653.

Osobou pověřenou realizací výkonu této správy je tajemnice MěÚ Vizovice

 

 1. účel zpracování:

Účelem instalace kamerového systému a následného zpracování dat je zajištění důkazního materiálu v případě spáchání trestného činu nebo přestupku, ochrana

majetku obce před poškozením a krádeží a ochrana života a zdraví zaměstnanců v objektech v majetku města Vizovice:

 • budova Masarykovo nám. 1007, Vizovice,
 • budova Masarykovo nám. 1008, Vizovice,
 • budova Masarykovo nám. 23, Vizovice
 • budova Nábřežní 993, Vizovice

 

 1. kategorie osobních údajů:

Zpracovávány jsou údaje zjistitelné z kamerových záznamů, tedy zejména podoba a pohlaví.

 

 1. místo zpracování:

Místem zpracování je budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 1007, Vizovice.

 

 1. příjemce zpřístupněných údajů:

orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení, popř. jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování, např. pojišťovna.

 

 1. počet kamer:

14

 

 1. doby uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování:

Doba uložení záznamů je 5 dnů. Mazání starších záznamů je prováděno automaticky.

 

 1. kontakty:

Pověřenec na ochranu osobních údajů: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

Městský úřad Vizovice: podatelna@mestovizovice.cz, +420 577 599 111