Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Adámková Eva, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Bělíková Aneta, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění provádění změn živnostenského oprávnění výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Telefon: 777 471 142

Burkart Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Člen - Rada, Masarykovo nám. 1008, Vizovice

Daňová Alice

Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Déva Martin, Ing.

Předseda - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
zastupitel - Zastupitelstvo

Divílek Petr, Ing.

Předseda - Komise životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a spol. činnost, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Divílek Petr

zastupitel - Zastupitelstvo, Nábřežní 993, Vizovice

Divílková Jaroslava

Předsedkyně - Komise bytová, zdravotní a sociální, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Dolanská Silvie, Bc.

starostka - Vedení MěÚ, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2, Dveře č.: 315)
starostka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2, Dveře č.: 315)
Starostka - Rada
Členka - Komise bezpečnostní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Předseda povodňové komise - Povodňová komise města Vizovice
Předseda - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Předseda povodňové komise - Povodňová komise ORP Vizovice
Předseda krizového štábu - Krizový štáb ORP Vizovice
Zobrazeno 1-10 ze 122