Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Jančíková Irena

Referentka DK - Dům kultury Vizovice, Masarykovo nám. 1008, Vizovice

Jaroněk Richard

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Jelénková Eva, Ing.

Zást. vedoucího odboru, vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Jurčák Karel, Bc.

Člen - Povodňová komise ORP Vizovice
člen - Krizový štáb ORP Vizovice
Referent přestupků, zástupce vedoucí odboru - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice