Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Hába Dalibor, Bc.

Evidence motorových vozidel dovozy motorových vozidel přestavby motorových vozidel - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Hába David, Ing.

Vedoucí odboru, kontrola dodržování živnostenského zákona a jiných právních předpisů - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Tajemník povodňové komise ORP - Povodňová komise ORP Vizovice
Tajemník krizového štábu - Krizový štáb ORP Vizovice
Tajemník bezpečnostní rady ORP - Bezpečnostní rada ORP Vizovice

Hajdíková Zdeňka

Evidence občanských průkazů - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Hála Mikuláš

Kino Vizovice - Kino Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Holomek Mojmír, Bc.

Přestupky - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Hruzík Ondřej, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Komise pro kulturu a spolkovou činnost

Hříbková Kamila, Ing.

Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice