Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Balšánová Magda, Dis.

Správa bytů a správa hřbitova - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice

Balusková Marie, Bc.

Silniční hospodářství - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Bělíková Aneta, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění provádění změn živnostenského oprávnění výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Burkart Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
předseda - Komise bezpečnostně dopravní