Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Kapustová Jana

Účetní, inventarizace, fakturace - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kloudová Šárka, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Koňařík Pavel, plk. Ing.

Ředitel ÚO Zlín HZS Zlínského kraje - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Ředitel ÚO Zlín HZS ČR - Krizový štáb ORP Vizovice

Konečná Zdeňka

Evidence motorových vozidel přestavby motorových vozidel - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Kopečná Ivana, Bc.

Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
vedoucí oddělení podatelny, sekretariát - Oddělení podatelny

Kořenková Anna, Mgr.

PR manažerka - Kulturní centrum Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Organizační pracovnice kina - Kino Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice

Kovářová Petra, Mgr., LL.M.

Vedoucí odboru, ohlašovna, volby, evidence obyvatel - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice
Vedoucí SPS - Krizový štáb ORP Vizovice

Kružíková Eva, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění, provádění změn živnostenského oprávnění, výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kulhánek Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice