Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Adámková Eva, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Balšánová Magda, Dis.

Správa bytů a správa hřbitova - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice

Balusková Marie, Bc.

Silniční hospodářství - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Bělíková Aneta, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění provádění změn živnostenského oprávnění výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Burkart Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
předseda - Komise bezpečnostně dopravní

Daňová Alice

Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Déva Martin, Ing.

předseda - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Divílek Petr

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Dobiášová Andrea, Ing.

členka - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Dobiášová Hana

mzdová účetní - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Dolanská Silvie, Bc.

starostka - Vedení MěÚ, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2, Dveře č.: 315)
starostka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2, Dveře č.: 315)
Starostka - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Předseda povodňové komise - Povodňová komise města Vizovice
Předsedkyně - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Předseda povodňové komise - Povodňová komise ORP Vizovice
Předseda krizového štábu - Krizový štáb ORP Vizovice

Dostál Petr, Mgr.

Výběrová řízení a správa majetku - Oddělení investic a správy majetku, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2 )

Dozbabová Martina, Mgr.

Vedoucí Kulturního centra Vizovice - Kulturní centrum Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
členka - Letopisecká komise

Dukátníková Bronislava, Bc.

Veřejná zeleň a provoz - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice

Exnerová Jessica

knihovnice - Městská knihovna Josefa Čižmáře, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Formanová Petra

Registr řidičů, vydávání řidičských průkazů, řidičské oprávnění - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Hába Dalibor, Bc.

Evidence motorových vozidel dovozy motorových vozidel přestavby motorových vozidel - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Hába David, Ing.

Vedoucí odboru, kontrola dodržování živnostenského zákona a jiných právních předpisů - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Tajemník povodňové komise ORP - Povodňová komise ORP Vizovice
Tajemník krizového štábu - Krizový štáb ORP Vizovice
Tajemník bezpečnostní rady ORP - Bezpečnostní rada ORP Vizovice

Hajdíková Zdeňka

Evidence občanských průkazů - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Hála Mikuláš

Kino Vizovice - Kino Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Holomek Mojmír, Bc.

Přestupky - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Hruzík Ondřej, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Komise pro kulturu a spolkovou činnost

Hříbková Kamila, Ing.

Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Chocholatá Jana

Územní a stavební řízení - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Chudárková Nikola, Mgr.

Právník Odboru stavební úřad, Územní a stavební řízení - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Jančíková Irena

produkční a programová pracovnice - Kulturní centrum Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Jelénková Eva, Ing.

Zást. vedoucího odboru, vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Jirásková Lenka, Bc.

Sociální péče, opatrovník - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Jurčák Karel, Bc.

Člen - Povodňová komise ORP Vizovice
Vedoucí SPS - Krizový štáb ORP Vizovice
Referent přestupků, zástupce vedoucí odboru - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kapustová Jana

Účetní, inventarizace, fakturace - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kloudová Šárka, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Koňařík Pavel, plk. Ing.

Ředitel ÚO Zlín HZS Zlínského kraje - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Ředitel ÚO Zlín HZS ČR - Krizový štáb ORP Vizovice

Konečná Zdeňka

Evidence motorových vozidel přestavby motorových vozidel - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Kopečná Ivana, Bc.

Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
vedoucí oddělení podatelny, sekretariát - Oddělení podatelny

Kořenková Anna, Mgr.

PR manažerka - Kulturní centrum Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Organizační pracovnice kina - Kino Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice

Kovářová Petra, Mgr., LL.M.

Vedoucí odboru, ohlašovna, volby, evidence obyvatel - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice
Vedoucí SPS - Krizový štáb ORP Vizovice

Krajča Ondřej, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Komise pro kulturu a spolkovou činnost

Kružíková Eva, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění, provádění změn živnostenského oprávnění, výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kulhánek Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Ludvík Ondřej, Ing.

vedoucí oddělení investic a SM - Oddělení investic a správy majetku, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 1 )

Lutonský Tomáš

Velitel jednotky - Jednotka SDH Vizovice, Nábřežní 993, Vizovice
Člen - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
IZS - JSDHO Vizovice - Povodňová komise ORP Vizovice
JSDH Vizovice - Krizový štáb ORP Vizovice
Mobil: 737 975 831

Macháčková Marie

Územní a stavební řízení - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
členka - Majetkový výbor

Machková Erika, Mgr.

Přestupky - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Marečková Jana

Pokladna - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Mazůrek David, Bc.

místostarosta - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice (Patro: 2 )
místostarosta - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Místopředseda povodňové komise - Povodňová komise města Vizovice
Zástupce předsedy - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Místopředseda povodňové komise - Povodňová komise ORP Vizovice
Místopředseda krizového štábu - Krizový štáb ORP Vizovice
místostarosta - Vedení MěÚ, Školní 790, Vizovice
člen - Majetkový výbor

Miklovičová Magda, Bc.

Lesy, myslivost, rybářské průkazy - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Miková Lenka

administrativa, archiv - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Miková Lenka

Cestovní pasy - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Musilová Marie, Ing.

Územní a stavební řízení, statistika, RUIAN - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice

Nečasová Kateřina, Mgr.

Pořizování územně plánovací dokumentace pro město Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Slušovice - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
členka - Majetkový výbor

Nedbal Vladimír, Mgr., Ing.

Vedoucí odboru, sociální kurátor, kurátor pro děti a mládež - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice
Pracovník ORP - Krizový štáb ORP Vizovice

Pacoň Martin, Ing.

Vedoucí, odpady, ovzduší, památková péče - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Tajemník PK - Povodňová komise města Vizovice
Zástupce tajemníka PK - Povodňová komise ORP Vizovice
Pracovník ORP - Krizový štáb ORP Vizovice

Palčík Filip, Bc.

pohledávky a školství - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Pečeňa Pavel

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
předseda - Majetkový výbor

Pekárková Hana, Ing.

zástupkyně vedoucí Kulturního centra, knihovnice a metodička - Městská knihovna Josefa Čižmáře, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Persun Roman, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
předseda - Kontrolní výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Komise bezpečnostně dopravní

Petrů Ivana, Mgr.

Ředitelka MŠ - Mateřská škola Vizovice, Palackého nám. 888, Vizovice
Telefon: 577 452 726 (horní budova MŠ )
E-mail: ivana.petru@atlas.cz

Pifková Veronika, Ing.

Vedoucí odboru - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Rafaj Pavel

Sběrný dvůr - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice
Mobil: 739 204 914

Ryšavá Markéta, Mgr.

zastupitelka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Sabaka Ján

Zimní údržba - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice
Mobil: 603 553 087

Srba Martin, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Srbová Jitka, Bc.

Ochrana přírody, zemědělský půdní fond - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Sušila Vít, Ing.

člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Šimanová Lenka, JUDr.

zastupitelka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
členka - Kontrolní výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Šlahařová Božena, Bc.

NRP, doprovázení pěstounů - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Šlahařová Marie, DiS.

Sociální péče, opatrovník - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice
členka - Komise bytová a sociální

Štach Ondřej, Ing.

člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Štalmach Viktor, Bc.

Infocentrum - Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Štalmachová Lenka

Infocentrum - Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Štalmachová Radka, Mgr. Bc.

zastupitelka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
členka - Kontrolní výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Štalmachová Zuzana, Mgr.

zastupitelka - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
členka - Majetkový výbor

Trlicová Jana, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Vaculík Roman, Ing.

Vedoucí odboru, Územní a stavební řízení, statistika - Odbor Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovník ORP - Krizový štáb ORP Vizovice

Vích Marek

Zástupce velitele jednotky - Jednotka SDH Vizovice, Nábřežní 993, Vizovice
Mobil: 604 914 360

Žalková Jana, Ing.

Účetní - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Žůrek Jiří, DiS.

Vedoucí organizační složky města Jednotka SDH Vizovice - Jednotka SDH Vizovice, Nábřežní 993, Vizovice
člen - Komise bezpečnostně dopravní
IZS - Povodňová komise ORP Vizovice
IZS - Krizový štáb ORP Vizovice