Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Kloudová Šárka, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Kmínková Blanka

Členka - Komise bytová, zdravotní a sociální, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kolařík Vilém

Člen - Komise životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Koňařík Pavel, plk. Ing.

Ředitel ÚO Zlín HZS Zlínského kraje - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Ředitel ÚO Zlín HZS ČR - Krizový štáb ORP Vizovice

Konečná Zdeňka

Evidence motorových vozidel přestavby motorových vozidel - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Kopečná Ivana, Bc.

Vedoucí odboru, sekretariát - Odbor vnitřní správy, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Členka - Krizový štáb ORP Vizovice

Kovářová Petra, Mgr.

Vedoucí odboru, ohlašovna, volby, evidence obyvatel - Odbor přestupkový a správní, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Členka - Bezpečnostní rada ORP Vizovice
Členka - Povodňová komise ORP Vizovice
Členka - Krizový štáb ORP Vizovice

Kovářová Vladimíra, Ing.

Člen - Komise životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kružíková Eva, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění, provádění změn živnostenského oprávnění, výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Kubíčková Eva, Ing.

Vedoucí odboru, správce rozpočtu - Odbor finanční, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Členka - Krizový štáb ORP Vizovice

Kulhánek Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice