Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kontakty dle osob

Seznam osob a kontaktní spojení (Město Vizovice)

Adámková Eva, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí - Odbor sociální, Nábřežní 993, Vizovice

Balšánová Magda, Dis.

Správa bytů a správa hřbitova - Technické služby města Vizovice, Zlínská 372, Vizovice

Balusková Marie, Bc.

Silniční hospodářství - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nábřežní 993, Vizovice

Bělíková Aneta, Bc.

Vydávání živnostenského oprávnění provádění změn živnostenského oprávnění výpisy z živnostenského rejstříku - Odbor Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Pracovnice ORP - Krizový štáb ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice
Zapisovatelka - Povodňová komise ORP Vizovice

Burkart Jaroslav, Ing.

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
předseda - Komise bezpečnostně dopravní

Daňová Alice

Vodní hospodářství - Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Déva Martin, Ing.

předseda - Finanční výbor zastupitelstva, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice

Divílek Petr

zastupitel - Zastupitelstvo, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
člen - Rada, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice
Zobrazeno 1-10 ze 121