Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Městská památková zóna

památková zóna

Celý proces vzniku Městské památkové zóny Vizovice (MPZ), včetně jejího rozsahu, začal v roce 1992 na návrh tehdějšího zastupitelstva města. V roce 1995 pak byla MPZ oficiálně schválena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Smyslem vyhlášení památkové zóny je zajistit, aby bylo v rámci jejích hranic chráněno prostředí sídla jako celku, aby ostatní stavby na tomto území respektovaly historický charakter sídla a jejich případné úpravy směřovaly k potvrzení tohoto charakteru a nápravě případných dřívějších nevhodných úprav staveb a prostranství, nikoli k jeho narušení.

Jejím vyhlášením tak vznikla některá stavební omezení pro všechny objekty uvnitř MPZ, tedy i pro objekty postavené ani ne před 20 lety, ale třeba také pro novostavby.