Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Nemocnice Milosrdných bratří

Konvent Milosrdných bratří /nemocnice/
(vlastník -Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří )
Zlínská 467, Vizovice

nmb

Historie budovy sahá do roku1781, kdy Marie Antonie, manželka majitele vizovického panství hraběte Kryštofa z Blümegen, založila ve Vizovicích Konvent Panny Marie Matky dobré rady. Pověřila čtyři řádové bratry, aby v konventu poskytovali útočiště nemocným a chudým a v zámecké kapli konali bohoslužby. V zakládací listině ze dne 16. května 1781 čteme, že pro nemocné zde má být k dispozici kněz, lékárník a dva chirurgové, „kteří však nejen vnější, ale i vnitřní nemoci léčiti dovedou"...

Klášteru i nemocnici se po založení nevedlo příliš dobře, vrchnost mu nevykazovala dostatečnou přízeň, hrozilo dokonce, že budova bude uzavřena. V roce 1835  hraběnka Františka z Blümegen se zavázala, že vizovický statek bude vyplácet klášteru ročně 400 zlatých, čímž se stala druhou zakladatelkou kláštera.

V původně jednopatrové barokní budově byla v přízemí z jedné strany veřejná lékárna,Konvent Milosrdných bratří - nemocnice z druhé strany refektář a kuchyně. Lékárna je jednou z nejstarších  v české republice.  V prvním patře byla nemocnice. Krytá dřevěná chodba spojovala klášter se zámeckou kaplí. Původní počet lůžek byl sedm, v roce 1897 byl rozšířen na jedenáct a později na dvacet. Nemocnice prošla mnohými rekonstrukcemi, přestavbami a změnami. V roce 1908 bylo rozhodnuto o přístavbě na základě rostoucích požadavků nemocnice. Secesní přístavba byla dokončena v roce 1911, nemocnice měla tehdy již 40 lůžek. V roce 1931 bylo v průčelí konventu přistaveno osm podkrovních pokojů pro milosrdné bratry. V roce 1940 byl vybudován nový vchod (původní vchod je dnešní vstup do lékárny) a nad secesní budovou byla ve druhém poschodí přistavena lůžková část se šesti pokoji. V letech 2000 až 2005 byly v budově vyměněny okna a provedena oprava fasády, dále pak byly zrekonstruovány vstupní portály a štítový erb nemocnice. V roce 1993 byla provedena oprava střechy nad barokní částí budovy a v letech 2007 a 2009 nad secesní částí. K pozoruhodnostem nemocnice se řadí bývalý refektář milosrdných bratří (dnes jídelna pro zaměstnance) s freskovým stropem a zrekonstruovaným obrazem „ Poslední večeře  Páně „ z roku 1898, který byl nalezen na půdě při opravě střechy.

Součástí nemocnice je secesní kaple a parkově upravená zahrada sloužící k zpříjemnění napispobytu pacientů a jejich návštěv. O existenci zahrady u nemocnice ví jen velmi málo občanů města a její úpravou jsou její návštěvníci velmi mile překvapeni.

Od roku 1993 funguje vizovická nemocnice jako nemocnice církevní. Její posvěcení provedl 13. října 1993 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, bývalý dlouholetý duchovní správce ve Vizovicích.

Do současnosti je nemocnice registrována jako Léčebna dlouhodobě nemocných. Širokému okolí nabízí své služby i v ambulantní části a je nepsaným místem první pomoci v kteroukoliv denní, nebo noční hodinu.  Snahou všech zaměstnanců je podpořit a uskutečňovat heslo milosrdných bratří: „PER CORPUS AD ANIMAM„ (tělem k duši).