Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Sloup se sochou P. Marie

Sloup se sochou Bolestné P. Marie
Masarykovo náměstí /spodní náměstí/

Barokní sousoší z konce 17. století tvořící pohledovou dominantu náměstí. Sochy světců v životní velikosti jsou zřejmě mladší. Jedná se o čtyři světce stojící na čtvercových základnách s nápisy – sv. Jana Nepomucký, sv. Václav, sv. Florián a sv. Prokop.
Na základně ve tvaru rovnoramenného kříže čtyřboký sokl se čtyřmi přízedními pilíři. Sokl s pilíři ukončen vyloženou profilovanou římsou.

sloup
Na soklu maiuskulní nápis:
POSTAVENO
R 1690
OBNOVENO

R 1905
OBNOVENO
1940

Na boční straně soklu plastické erby se znaky pánů z Vizovic. Na pilířích sochy světců. Na přední straně soklu lucerna. Kompositní hlavicí je ukončený sloup na soklu. Na sloupu na kruhové základně ve tvaru polokoule socha P. Marie v podživotní velikosti. Marie oděna ve zřasený šat, plášť sepjatý na hrudi, splývá za tělem k zemi. Hruď probodnuta mečem. Pravé koleno vytlačeno, ruce před tělem sepjaty u pravého boku. Hlava skloněna a pootočena k levému rameni. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá silný esovitý pohyb.

Sv. Jan Nepomucký – světec oděn v kanovnické roucho, pravá ruka pokrčena, drží kříž, levice drží smeknutý biret. Hlava pootočena k pravému rameni. Esovitý pohyb těla.

Sv. Václav – světec oděn v dobový šat. Pokrčená pravá ruka spočívá na hrudi, levice se opírá o štít s orlicí, u nohou leží lev. Hlava světce vzpřímena, pootočena k pravému rameni. Na hlavě knížecí koruna.

Sv. Florián – světec oděn v šat římského vojína s pláštěm sepjatým na hrudi. V pokrčené pravé ruce drží vědro s vodou, kterou lije na hořící dům za jeho pravou nohou. Levá ruka pokrčená, drží žerď praporce. Tělem probíhá esovitý pohyb.

Sv. Prokop – Světec oděn v mírně zřasnatý přiléhavý mnišský šat s kapucí na hlavě. Pokrčená pravá ruka spočívá na hrudi. V levé pokrčené ruce drží otevřenou knihu opřenou o tělo. Hlava mírně zakloněna, pootočena k levému rameni. Tělem probíhá mírný esovitý pohyb.

Sloup se sochou Bolestné P. MarieSloup se sochou Bolestné P. Marie