Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovický domek

Majitelka, Jarmila Semeráková

c.p.256Trvalé osídlení domu lze doložit již v roce 1787. Rodinou majitelky byl udržován nejdříve svépomocí, po prohlášení za kulturní památku pokračovala obnova v součinnosti s orgány památkové péče. V místech, kde byla fasáda zvětralá, či nevhodně zapravená byla opravena včetně jednotlivých zdobných prvků. Došlo i na opravu komína, vstupních dveří a zárubní či čištění a nátěr oken. Betonový okapový chodník kolem domu byl odstraněn. V interiéru se dočkala opravy prkenná podlaha. Chybějící prkna byla nahrazena rozměrově i materiálově stejnými, druhotně užitými, aby byl zachován vzhled stáří.
 

Vizovický domek č.p. 256 získal cenu "Lidová stavba roku"

Vizovický domek č.p. 256 získal cenu "Lidová stavba roku"

V pátek 18.09.2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlášení výsledků projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Projekt pořádá Zlínský kraj již od roku 2008. V letošním roce byl mezi nominované objekty zařazen domek č.p. 256, který se nachází na ulici Říčanské ve Vizovicích. Druhým přihlášeným objektem byla valašská chalupa č. 7 Pod Bludným v Kateřinicích.

„Lidovou stavbou roku“ za rok 2015 byl nakonec vyhlášen právě domek z Vizovic. Jeho majitelka, paní Jarmila Semeráková, která se na vyhlášení dostavila z Prahy, kde trvale žije, tak mohla převzít ocenění, kterým byl šek přiznávající finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun a také kovovou tabulku, která bude upevněna na vítězný objekt.

Tímto bychom chtěli paní Jarmile Semerákové pogratulovat a rovněž poděkovat za příkladnou a dlouhodobou péči, kterou věnuje této kulturní památce.

Ing. Martin Pacoň, 23. 9. 2015