Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Zámek Vizovice

zámek vizovicePalackého nám. 376, Vizovice
tel.: 577 452 762

e-mail: vizovice@npu.cz
www: http://www.zamek-vizovice.cz

Historie místa, kde se dnes nachází vizovický zámek, se vrací až do 13. století, kdy zde byl založen významný cisterciácký klášter Rosa Mariae, nazývaný podle svého zakladatele Smilheim. Klášter byl v 16. století částečně přestavěn na renesanční zámek Nový Smilheim a zbytek kláštera pak definitivně zanikl v závěru 17. století. Renesanční zámek, poničený četnými tureckými vpády získali na počátku 18. století Gollenové. Nechali jej opravit, ale zadlužili se natolik, že již od roku 1746 došlo ke dražbě panství, které za 176 500 zlatých koupil tehdy třicetiletý olomoucký kanovník Heřman Hanibal z Blümegan. Ten nechal renesanční zámek zbourat a na jeho místě vystavět nynější barokní budovu. Na svoji dobu to byla stavba velmi moderní. Spolu s rozsáhlou barokní zahradou, která se tehdy nacházela na ploše dvakrát větší, než je dnes, tvořila komplex, jež byl ukázkou velkoryse pojatého šlechtického sídla a který je dodnes jedinečnou ukázkou pozdního baroka na Moravě (architekt František Antonín Grimm, přední brněnský architekt, stavba v letech 1750 - 1776).

interiér zámkuHeřman Hanibal byl milovníkem umění a sběratelem cenných předmětů, především obrazů. Jeho rozsáhlá obrazová sbírka, složená z děl umělců středoevropských a italských, se ve své době řadila co do významu hned za kroměřížskou arcibiskupskou obrazárnu. Tento soubor byl pak Heřmanovým dědicem Petrem z Blümegen rozšířen o kolekci umělců vlámských a holandských a dodnes tvoří nejcennější část zámeckého mobiliáře.
Po smrti Petra z Blümegen zdědila vizovický majetek jeho manželka Františka z rodu Stillfriedů. Stillfriedové jej pak vlastnili až do roku 1945.
Po válce přešel zámek do státní správy a od roku 1948 je zpřísupněn veřejnosti.

Zámek Vizovice stojí uprostřed valašského města Vizovice, proslulého především dlouholetou tradicí pálírenství, slivovicí, Vizovickým trnkobraním, tradičním vizovickým pečivem a také jako rodiště herce Bolka Polívky. Město se rozkládá na úpatí Vizovických hor, nedaleko města Zlína a známých lázní Luhačovic.

Budova zámku se nachází v blízkosti kostela a Nemocnice Milosrdných bratří, na úpatí Janovy hory. Součástí zámeckého areálu je volný anglický park s rybníkem a francouzskou zahradou, rozkládající se na ploše 7 ha.

Popis architektury
 

Budova zámkubudova zámku
Monumentální architektura slohu Ludvíka XVI. , s bohatým vnitřním vybavením, s francouzským a anglickým parkem.

Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství holandského a řadou jiných hodnotných předmětů. Interiér kaple v levém křídle zámku je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož skulptury zdobí i celoročně přístupný zámecký park.

Zámecká kaple Panny Marie Matky Dobré Rady 
Kaple byla dokončena v roce 1776. Ve svém vnitřním rozvrhu je neobyčejně rafinovanoukaple prostorovou kompozicí období pozdního baroka V kapli jsou čtyři oltáře, kazatelna s reliéfem Klanění Ježíškovi, kvalitní kolekce obrazů, vzácná mešní roucha a  množství relikviářů. Celek umocňuje působivá sochařská a štuková výzdoba. Interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož sochy gladiátorů zdobí i celoročně přístupný zámecký park.
 


2.4.2015 Znovuotevření kaple pro veřejnost

Rekonstrukce interiéru kaple začala před dvěma lety, mobiliář i stavební konstrukce byly v havarijním stavu. Kaple nebyla nikdy v takovéto míře obnovována, umožní to ukazovat ji v samostatném prohlídkovém okruhu, řekla dnes ČTK při slavnostním otevření kastelánka zámku Jana Pluhařová.

"Nejzásadnější byly stavební úpravy, to byl prvotní úkol. Zajistit kapli po statické stránce, odvést v maximální míře vlhkost. Došlo k opravě zdiva, štuků, umělých mramorů, ta vlhkost vše zničila" uvedla kastelánka zámku Jana Pluhařová.

Při restaurování byla největší pozornost věnována ústřednímu prostoru hlavního oltáře. Obnovily se všechny povrchy z umělého mramoru a zlacené prvky, restaurátoři pracovali také na rámech oltářních obrazů. "Díky sponzorskému příspěvku došlo i na restaurování tří z 27 obrazů," uvedla mluvčí kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Restaurovány byly kostelní lavice, které byly silně napadené červotočem. "Zbývající prvky vnitřní výzdoby a vybavení byly pouze ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu, očištěny a vráceny nazpět ve stavu, v jakém se dochovaly," podotkla mluvčí. V letošním roce bude podle Pluhařové dokončena také obnova kazatelny. "Máme ještě dluh ve zlacených věcech na třech zbývajících oltářích," podotkla kastelánka.

Obnova kaple si vyžádala téměř 20 milionů korun, z toho osm milionů stály stavební práce.
zdroj: Redakčně zkráceno z www.ceskenoviny.czObjekt předzámčípredzamci
Volně stojící budova obdélného půdorysu pochází z r. 1781. Uprostřed vstupního portálu jsou dva plastické erby pánů z Vizovic, završené korunou. Budova byla v průběhu staletí postupně rozšiřována o další přilehlé budovy. Po poslední rekonstrukci, která byla dokončená v roce 2000, slouží zejména kulturním a společenským účelům.

Park u zámku
parkPark byl založen v polovině 18. století a skládá se ze dvou částí  anglického a francouzského parku. Na rovinatém terénu východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Tato osa končí u vyhlídkového bodu, kde se terén prudce zvažuje. Na tomto členitém terénu byl založen přírodně krajinářský park, jehož spodní částí protéká kanál z potoka Lutoninky a byl zde vybudován umělý rybník.

Dvě sochy gladiátorů v zámeckém parkuGladiator - Foto Tomáš Ševčík
Obě sochy gladiátorů byly vytvořeny O. Schweiglem v 19. století. Obě sochy stejné – protějšky.