Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Znak


Aktuální výpis z registru komunálních symbolů


ZnakZnak, doložený od roku 1577, navazuje zřejmě na pečeť s erbem vrchnosti, pánů z Kunštátu, kteří byli až do r. 1540 vizovickou vrchností. V nové době se někdy přidávala andílčí hlavička nad štít. Šlo jen o výplň úseče pečetního pole, nikoli o výplň znaku (omyl Gödelův). Tinktury jsou nejisté, neboť po požáru radnice s archivem v r. 1887 se nezachoval žádný doklad o znaku v barvách ani jeho popis. Shoda s barvami pánů z Kunštátu je však nejvýš pravděpodobná.


Popis znaku:
Uprostřed dělený štít, v hořejší černé polovici dvě stříbrná břevna, takže od vrchu štítu dolů je černý pruh, stříbrný pruh, černý pruh, stříbrný pruh a zase černý pruh a dolní polovice štítu je stříbrná.

Pečeť Vizovic
Pečeť VizovicKdyž 20. 2. 1570 povýšil Maxmilián II. městečko Vizovice na město, přidal dva výroční trhy, povolil správě města užívat městské pečeti a dal ji právo pečetit červeným voskem. originál listiny se nedochoval, pouze opis. Před rokem 1848 byly Vizovice střediskem rozsáhlého panství.
V listině o povýšení na město a udělení práva pečetit červeným voskem není uvedena podoba znaku. Již nejstarší dochované pečeti o průměru 32 mm, pořízené pravděpodobně po povýšení na město a doložené v roce 1577, je v pečetním poli asi ve dvou třetinách dělený štít se dvěma břevny v horní větší části. Po obou stranách štítu stojící postavy držící štít. Opis mezi linkou a věncem: * SIGILLVM * CIVITATIS WIZOWIEN.
ZnakV roce 1581 si město nechalo zhotovit novou pečeť o průměru 29 mm, v jejímž pečetním poli je dole zakulacený štít napůl dělený, v horním poli se třemi břevny (byl převzat ze znaku pánů z Kunštátu). Kolem štítu jsou barokní ozdoby, nad štítem tři nad sebou umístěné koule. První tvoří symetrický střed ozdob kolem znaku, druhá ohraničuje začátek textu opisu a třetí tvoří část ozdobné pásky na okraji štítu. Po obvodu je nápis SIGILL x CIWITATIS x WIZOWICEN x 1581, který je od pečetního pole oddělen bodovcem, na vnější straně ohraničen bodovcem a ozdobnou páskou.

Podle této pečeti nakreslil vizovický znak A. Gödel v rukopisné studii o znacích moravských měst a městeček, místo koule s ozdobami však umístil nad štít hlavičku andílka s roztaženými křídly. Znak v podobě doložené na pečeti z r. 1581 užívají Vizovice dosud.