Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Investiční akce města

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2023  ve výši více než 40 mil. Kč

Přístavba nové třídy MŠ – 21 mil. Kč proinvestováno v roce 2022 a 3,4 mil. v roce 2023 (poskytnuta dotace z IROP ve výši 19 mil. Kč)

Rozšíření parkovacích míst + oprava chodníků na sídlišti Štěpská -  10,7 mil. Kč

Terénní cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240 S3R T815-7 4 x 4 – 10 mil. Kč

Arboretum Vizovice – 6 mil. Kč (poskytnuta dotace od ZK ve výši 2,9 mil. Kč)

Rekonstrukce chodníků na ulici Růžová a Pardubská –  2,2 mil. Kč

Rekonstrukce MK Chrastěšov – 1,5 mil. Kč

Výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti za horní budovou ZŠ – 1,550 mil. Kč (poskytnuta dotace od ZK ve výši 772 000 Kč)

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ – 1,2 mil. Kč

Přípojky pro WC u sportovního areálu – 1,4 mil. Kč

Opravy a investice v bytových a nebytových domech města – 1 mil. Kč

Herní prvky na sídlišti Štěpská – 500 000 Kč

Mobiliář – 430 000 Kč

Keramická pec pro DDM Zvonek – 113 000 Kč

Oprava válečného hrobu rodiny Vaculíkovy – 108 000 Kč

Oprava sirného pramene – VKP  významný krajinný prvek) – 83 000 Kč

Zahradní domek pro DDM Zvonek – 50 000 Kč

 

Investiční akce realizované z investičního fondu TSMV Vizovice v hodnotě bezmála 5 mil. Kč

Opravy komunikací – 2,2 mil. Kč

Opravy VO – 1,4 mil. Kč

Zpevněná plocha v areálu sběrného dvora – 560 000 Kč

Nákup sypače na Multicar – 303 000 Kč

Kolotoč na ulici 3. května – 61 000 Kč

Lavičky + odpadkové koše – 230 000 Kč

Opravy na budově TSMV – 130 000 Kč                                                                      

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2022

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 43,5 mil. Kč

Zahájení stavby – přístavba nové třídy MŠ – 21 mil. Kč proinvestováno v roce 2022, stavba bude dokončena začátkem roku 2023 ( podána žádost o dotaci IROP)

Rozšíření parkovacích míst na sídlišti Štěpská + čtvrť A. Háby – 7,5 mil. Kč

Rekonstrukce MK a parkovací plocha na ulici Nová – 4,9 mil Kč (dotace ZK ve výši 1,5 mil. Kč)

Rekonstrukce chodníku na ulici Slušovská – 5,1 mil Kč (dotace MaS ve výši 3 mil. Kč)

Rekonstrukce místní komunikace na ulici Polní – 2,2 mil. Kč (dotace z MMR ve výši 1,1 mil. Kč)

Zábradlí kolem toku Bratřejovky – 700 000 Kč

Dodávka 60 ks obdélníkových stolů do Domu kultury – 573 500 Kč (dotace MaS ve výši 379 200 Kč)

 Oprava kamenné zídky a schodiště – ulice Štěpská  II. část – 430 000 Kč

Dodávka 60 ks čtvercových stolů do Domu kultury – 412 000 Kč

Herní prvek na Masarykově náměstí u  „rohlíku“ – 296 000 Kč

Oprava střechy chrastěšovské hospody – 390 000 Kč

 

 

Investiční akce realizované z investičního fondu TSMV Vizovice v celkové hodnotě 4,7 mil. Kč

Nákladní vůz s kontejnerovou nástavbou – 990 000 Kč

Multifunkční traktor – 680 000 Kč

Sekačka se sběrem a zdvihem pro intenzivní travní porosty – 695 000 Kč

Oprava chodníku u Lapešovy vily –  270 000 Kč

Parkovací plocha pro autobus u hasičárny - 50 000 Kč

Opravy komunikací – 2 mil. Kč

 

vedení města

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2021 

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 8,2 mil. Kč

ZŠ – rekonstrukce větrání kuchyně – 1,7 mil. Kč

Pumptrack hřiště – 1,6 mil. Kč ( dotace z MMR ve výši 828 882 Kč )

Rekonstrukce a prodloužení chodníku – ulice 3. května – 1,6 mil. Kč

Oprava kamenné zídky a schodiště – ulice Štěpská  – 920 000 Kč

Rekonstrukce venkovního posezení Chrastěšov – 472 000 Kč

Oplocení zahrady DDM Zvonek – 440 400 Kč

Oprava střechy DPS – 285 200 Kč

Výsadba zeleně u Domu kultury + úpravy zpevněných ploch – 280 000 Kč

Oprava mostu – ulice Lázeňská – 262 000 Kč

Rozšíření parkovacích míst na ulici Tyršova – 260 000 Kč

Parkovací plocha u hasičské zbrojnice – 250 000 Kč

Oprava lávky – ulice Poštovní – 75 000 Kč

 

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2020

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 11 mil. Kč

Vybudování chodníku na ulici Partyzánská – 2,5 mil. Kč

Nové židle do sálu Domu kultury – 2 mil. Kč

Rekonstrukce elektroinstalace v dolní budově MŠ – 1,7 mil. Kč

Oprava kanalizace na ulici A.Háby – 976 000 Kč

Zastřešení sedlovou střechou BD Tyršova 917 – 650 000 Kč

Opravy a modernizace bytového fondu města – 500 000 Kč

Oprava střechy budovy č.p. 418 – VITEK – 400 800 Kč

Konírna Vizovice – výměna oken + vnitřní omítky 398 000 Kč

Průjezd v areálu ZŠ – 362 000 Kč

Opravy místních komunikací – 250000 Kč

DDM Zvonek – nový vstup – 212 000 Kč

Nábytek do kanceláří Městského úřadu – 197 000 Kč

Městský mobiliář – 111 000 Kč

Rekonstrukce chodníku podél areálu DDM Zvonek – 142 000 Kč

Chrastěšovská hospoda - výměna oken + zateplení stropu – 95 000 Kč

Venkovní stoly pro stolní tenis – ZŠ + DDM Zvonek - 90 000 Kč

Automatické dveře v budově hasičské zbrojnice – 90 000 Kč

Rekonstrukce části chodníku na ulici Nádražní – 80 000 Kč

Rekonstrukce chodníku na ulici Poštovní – 65 000 Kč

 

Projektové dokumentace a studie ve výši cca 530 000 Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace byly hrazené také z rozpočtu města.

Studie – zásobování pitnou vodou Chrastěšov

PD – parkovací plochy ulice Tyršova

PD – parkovací stání + rekonstrukce chodníku v parčíku pod budovou ZŠ

PD – parkovací plochy u hasičské zbrojnice

PD – MK Štěpská - úprava a regulace Čaminského potoka

PD – Terminál vlakového nádraží

PD – rekonstrukce MK Polní

Strategie BESIP města Vizovice

 

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2019

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 32,2 mil. Kč

Elektroinstalace dolní budovy ZŠ – 5,8 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – 5,2 mil. Kč (2 mil. Kč dotace z MPO)

Ulice Mlýnská – oprava komunikace, zpevněné plochy a doplnění kanalizace – 4,6 mil. Kč

Protipovodňová opatření města Vizovice – 3 mil. Kč (2 mil. Kč dotace z MŽP)

Víceúčelové hřiště Janova hora - 2,7 mil. Kč (800 000 Kč dotace z Nadace ČEZ)

Rekonstrukce chodníku v ulici Štěpská - 2,5 mil. Kč

Schodiště a předprostor ZŠ – 1,7 mil. Kč

Rekonstrukce toalet kavárny Domu kultury – 1,6 mil. Kč

Oprava přístupového schodiště k Domu kultury - 990 000 Kč

Rekonstrukce bytů – 704 900 Kč

Židle pro koncerty Zámeckého kulturního léta Aloise Háby – 470 000 Kč

Rekonstrukce chodníků v areálu MŠ – 430 000 Kč

Konírna Vizovice – oprava střechy - 406 000 Kč

Rekonstrukce ústředního vytápění + podlahy v budově č.p. 418 – VITEK – 318 000 Kč

Parkovací místa a bezbariérový vstup do sálu horní budovy ZŠ – 270 000 Kč

Dům kultury zadní vstup + vjezd, zázemí k učebnám – 260 000 Kč

Protipožární automatické dveře mezi hotelem a radnicí – 216 500 Kč

Herní prvky na stávající dětská hřiště – 200 000 Kč

Odvlhčení budovy Lidového domu – 181 000 Kč

Podlahy na chodbách hasičské zbrojnice – 137 000 Kč

Kuchyňka v budově MÚ – 134 000 Kč

Mobiliář – lavičky, koše – 115 000 Kč

Vánoční osvětlení – 100 000 Kč

Nová telefonní ústředna v DPS – 99 000 Kč

Celoskleněné bezrámové dveře do knihovny – 62 000 Kč

SDH JPO II – infrakamera – 48 000 Kč

 

Projektové dokumentace a studie ve výši cca 3 mil. Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace byly hrazené také z rozpočtu města.

PD  - areál koupaliště

PD - Arboretum  

PD – parkovací stání + rekonstrukce chodníku v parčíku pod budovou ZŠ

PD – cyklostezka

PD – zídka v předzámčí, ulice Štěpská

PD – Pumptrack Janova hora

PD – Rekonstrukce místní komunikace + parkování na ulici Nová

PD – Terminál vlakového nádraží

PD – elektroinstalace dolní budovy MŠ

Studie malých vodních nádrží

Územní studie sídelní zeleně

Architektonická studie zázemí stadionu

Strategie BESIP města Vizovice

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2018

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 20,7 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení - 1,5 mil. Kč

Oprava místní komunikace Příčná – 1,1 mil. Kč

Chodníky na sídlišti Růžová - 3,4 mil. Kč

Oprava dráhy stadionu – 2,9 mil Kč

Skatepark – 550 000 Kč

Stavební úpravy bytového domu č.p. 367 – výměna oken a zateplení – 3,4 mil.

Výměna klimatizačních jednotek v budově Lidového domu – 630 000 Kč

Chodník před papírnictvím a chodník před čokoládovnou – 560 000 Kč

Mateřská škola – oprava elektroinstalace v horní budově – 2,3 mil. Kč

Šatny herců v Kulturním domě – 450 000 Kč

Prostory nových učeben v Kulturním domě – 350 000 Kč

Vodovod Razov – doplnění vodovodu –  580 000 Kč

Dům dětí a mládeže Zvonek – rekonstrukce elektroinstalace – 238 000 Kč

Dům dětí a mládeže Zvonek – zateplení – 1,05 mil. Kč

Výměna oken v domě č. p. 418 – VITEK + výměna osvětlení – 245 000 Kč

Rekonstrukce zídky na Palackého náměstí – 247 000 Kč

Rekonstrukce zídky Slušovská – 77 000 Kč

Dvoukřídlé automatické dveře – Zdravotní středisko – 210 000 Kč

Automatické dveře v budově Hasičské zbrojnice – 82 000 Kč

Mobiliář – lavičky, odpadkové koše – 200 000 Kč

Herní prvek na sídlišti Růžová – 82 000 Kč

Stanoviště pro tříděný odpad na Masarykově náměstí( u „rohlíku“ ) – 98 000 Kč

Opona do Domu kultury – 120 000 Kč

Rozšíření městského kamerového dohledového systému  - 132 000 Kč

Opravy místních komunikací - 115 000 Kč

Přestavba úložných prostor hasičského vozidla CAS 16 IVECO – 145 000 Kč

 

Projektové dokumentace ve výši cca 1,3 mil. Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace byly hrazené také z rozpočtu města.

PD - areál koupaliště

PD na opravu místní komunikace Zahradní západ, Chrastěšov

PD na chodníky a parkovací místa Štěpská + A.Háby, lávka pro pěší – studie

Arboretum  – studie

PD - parkovací plochy u ZŠ

PD - víceúčelové hřiště

PD - prodloužení chodníku na ulici 3. května

PD na chodník na ulici Zlínská

PD na rekonstrukci veřejné osvětlení

Studie předprostoru u DDM Zvonek

Stanoviště kontejnerů  na Masarykově náměstí (u „rohlíku“)

Úprava sirného pramene

 

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2017

Investiční akce hrazené z rozpočtu města Vizovice ve výši cca 33 mil. Kč

Stavební úpravy Domu kultury – 8,5 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení  - hlavní tahy – 3,6 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3,4 mil. Kč (poskytnuta dotace ve výši 1,4 mil. Kč)

Dětské hřiště a venkovní fitness – 2,3 mil. Kč

Chodníky na ulici Školní - 1 mil. Kč

Opravy místních komunikací – 957 000 Kč

Dopravní automobil pro hasiče – 862 000 Kč (poskytnuta dotace ve výši 718 000 Kč)

Mateřská škola – oprava sedlové střechy – 826 700 Kč

ZŠ – dopravní hřiště – 1,1 mil. Kč

ZŠ – modernizace jeviště sálu – 827 000 Kč

ZŠ – malování soklů centrálních schodišť  - 478 000 Kč

ZŠ – úprava plochy za kotelnou, okapové chodníky – 390 000 Kč

Společenské prostory na hasičské zbrojnici – 230 000 Kč

Chrastěšov – úprava plochy před Obecním domem - 116 000 Kč

Chrastěšov – výměna jímky – 143 000 Kč

Štěpkovač - 320 000 Kč

Oprava střešní krytiny na bývalých šatnách v areálu koupaliště – 120 000 Kč

Oprava hřbitovní zdi – 114 000 Kč (bude poskytnuta dotace ve výši 70%)

Modernizace kamerového systému – 200 000 Kč

Plynový ohřívač vody pro DPS – 178 000 Kč

Výměna radiátorů v budově DDM Zvonek - 61 000 Kč

Basketbalové koše – hřiště Štěpská – 60 000 Kč

Studánka Lázeňská – 61 000 Kč (poskytnut dar ve výši 10.000 Kč od firmy ROSTRA s.r.o.)

 

Investice započaté v roce 2016 s dokončením v roce 2017

Prodloužení vodovodu Těchlovská – 2,6 mil. Kč

Dům č. p. 421 – školní družina II. etapa – 2,5 mil. Kč

Revitalizace zeleně – sídliště Štěpská a čtvrť A.Háby – 1,5 mil. Kč  (bude poskytnuta dotace ve výši 60%)

Kolumbárium  - 1 mil. Kč

 

Projektové dokumentace ve výši cca 1,6 mil. Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace byly hrazené také z rozpočtu města.

PD a energetické posudky na zateplení DDM Zvonek a dům u kostela č. p. 367

PD vstupního schodiště k ZŠ

PD bezbariérový vstup do DK

PD na opravu MK Těchlov + vybudování chodníku

PD na doplnění vodovodu Vizovice – Razov

PD na rekonstrukci veřejného osvětlení

PD na opravu MK Zahradní

PD na opravu MK Příčná

PD na opravu oválu stadionu

PD na opravu přístupového chodníku k MŠ

PD na opravu MK Mlýnská

PD na chodníky a parkovací místa Štěpská + A. Háby

PD na elektroinstalaci budov MŠ a dolní budovy ZŠ

Studie schodiště k ZŠ a k DK

Studie nového vstupu do MŠ

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2016

Investice hrazené z rozpočtu města v celkové výši 11,5 mil. Kč

Dům kultury – vnitřní úpravy – Knihovna – 3,3 mil. Kč

Mateřská škola – stavební úpravy kuchyně - 3,2 mil. Kč

Komunikace k RD Pod Hájem – 800 000 Kč

Oprava střechy bytového domu Tyršova 1267 – 540 000 Kč

Hřiště Štěpská – 500 000 Kč

Zdravotní středisko – měření a regulace – 420 000 Kč

Opravy DPS – výměna oken, nátěry oken – 370 000 Kč

Stavební úpravy infocentra + nábytek – 360 000 Kč

Vstup do dolní budovy MŠ – 300 000 Kč

Nákup nové buňky pro správce sběrného dvora – 250 000 Kč

ZŠ - parkovací stání + bezbariérový přístup - 210 000 Kč

Výměna oken Lidového domu – 196 000 Kč

Přípojka kanalizace do domu Tyršova č. p. 917 – 190 000 Kč

Oprava střechy DDM Zvonek – 172 000 Kč

Rozšíření kamerového systému – 100 000 Kč

Kalorimetry bytových domů Tyršova č. p. 1266 a 1267 – 100 000 Kč

Restaurování kapličky PM Lurdské – 67 000 Kč

Restaurování vnitřního vybavení v kapličce na „Karažijce“ – 285 000 Kč

Oprava schodiště skautské klubovny – 40 000 Kč

Vánoční osvětlení stromu – Chrastěšov – 40 000 Kč

Schodiště + výměna sklepních oken Tyršova č. p. 917 – 76 000 Kč

Schodiště na sídlišti Růžová – 15 000 Kč

Měřiče rychlosti + zpomalovací práh – 35 000 Kč

 

Investice započaté v roce 2016 s dokončením v roce 2017

Prodloužení vodovodu Těchlovská – 2 mil. Kč

Dům č.p. 421 – školní družina II. etapa – 2,5 mil. Kč

Revitalizace zeleně – sídliště Štěpská a čtvrť A. Háby – 1,5 mil. Kč (bude poskytnuta dotace ve výši 60%)

Kolumbárium  - 1 mil. Kč

 

Projektové dokumentace v celkové výši 850 000 Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace pro plánované investiční akce města pro následující období byly hrazené také z rozpočtu města.

 

Opravy komunikací  - Dubovsko, Zahradní, Chrastěšov – K Pasíčkám, Tyršova, Lázeňská k TRNKY BRNKY

Prodloužení vodovodu Těchlovská

Energetický posudek DK

Opravy chodníků u MŠ

Dům č. p. 421 – školní družina II. etapa

Studie DK – foyer

Stavební úpravy DK

 

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka

 

Přehled investičních akcí a projektů realizovaných v roce 2015

Investice hrazené z dotací a z rozpočtu města v celkové výši 13 mil. Kč

Oprava místní komunikace Janova hora II. – 1,9 mil. Kč

Revitalizace centra Vizovic - realizace + projekt – 6,3 mil. Kč

Zahrada v přírodním stylu v MŠ - realizace + projekt – 1,9 mil. Kč

Svozové vozidlo pro BRKO – 2,9 mil. Kč

 

Investice hrazené pouze z rozpočtu města v celkové výši 4,36 mil. Kč

Rekonstrukce plynové kotelny v MŠ – 1,5 mil. Kč

Oprava šaten pro pedagogy v MŠ + výdejna jídla – 450 000 Kč

Obecní dům Chrastěšov – 900 000 Kč

Rozšíření kapacity ŠD – pronájem prostor a jejich úpravy – 250 000 Kč

Opravy kanálů - 150 000 Kč

Oprava márnice – 200 000 Kč

Opravy výtluků – 100 000 Kč

Úprava budovy bývalé prádelny + nové schodiště – 250 000 Kč

Vnitřní vestavba hasičského automobilu Ford Ranger 160 000 Kč

Výměna autobusových zastávek 3ks – 100 000 Kč

Zbourání toalet u víceúčelového hřiště – 20 000 Kč

Posílení vzduchotechniky soc. zázemí v KD – 80 000 Kč

Oprava nájezdů před Hasičskou zbrojnicí – 100 000 Kč

Výměna a nákup herních prvků na sídlišti Růžová a ul. 3.května – 50 000 Kč

Vybudování náhradní tržní, parkovací plochy za radnicí – 50 000 Kč

 

Projektové dokumentace v celkové výši 1 mil. Kč

Realizace investičních akcí není možná bez připravené a zpracované projektové dokumentace. Bez ní nelze ani vstupovat do dotačních titulů. Níže uvedené zpracované projektové dokumentace pro plánované investiční akce města pro následující období  byly hrazené také z rozpočtu města.

Passsport  veřejného osvětlení

Projekt péče o stromy

Stavební úpravy kuchyně MŠ + studie gastrozařízení

Přebudování prostorů KD v souvislosti s přemístěním knihovny

Revitalizace zeleně na sídlištích Štěpská a A. Háby

Chodník Růžová

Oprava místních komunikací - ulice Mlýnská, Pod Hájem

Rozšíření kolumbária na místním hřbitově

Lávka na ulici Štěpská - studie

Výtah ZŠ

Rekonstrukce vzduchotechniky v KD

Budování cyklostezek na území Mikroregionu Vizovicko - studie

 

Silvie Dolanská, starostka

Alena Hanáková, místostarostka