Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Protipovodňová opatření města

Městu Vizovice se podařilo získat dotaci na realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Vizovice". Projekt je financován Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Protipovodňová opatření města 1Město přijalo nabídku poradenské společnosti ENVIPARTNER s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému.

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže bezdrátového obousměrného varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro město Vizovice. Součástí projektu je i dodávka dvou vodočetných latí řece Bratřejovce a Lutonince a následná digitalizace povodňového plánu. Realizací projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany ve městě.

Na základě realizovaného výběrového řízení schválila Rada města svým usnesením č. 15/371/18  dne 22. 10. 2018 přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Protipovodňová opatření města Vizovice“ společnosti EMPEMONT s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 134 726 Kč, dotace EU je 2 194 308 Kč (70 %) a spoluúčast města je 940 418 Kč (30%).

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006981
Specifický cíl: 1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Zdroj podpory: FS
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Datum vložení: 22. 11. 2018 13:25
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2019 13:05
Autor: Jiří Žůrek 2