Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Římskokatolická farnost Vizovice dokončila komunitní centrum

Nové komunitní centrum dokončila Římskokatolická farnost Vizovice. Jde o největší nekomerční novostavbu, kterou ve městě po roce 1989 vybudoval jiný subjekt než radnice. Díky němu se zvýší kvalita dostupnosti sociálních služeb, využívat jej bude moci i veřejnost, především pak rodiny s dětmi a mladí lidé.

Stavba přišla na 14,2 miliony korun, z toho 13,3 milionu Kč tvoří evropská dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, město Vizovice poskytlo 600.000 Kč.

Komunitní centrum vyrostlo na místě bývalé stodoly a dalších dvou hospodářských budov, které byly památkou na dobu, kdy se farnost věnovala i zemědělskému hospodářství. Zchátralé objekty nakonec musely jít k zemi. Projekt inženýra Lukáše Peniaška a jeho spolupracovníků z LP Projekce s.r.o. novostavbu citlivě zasadil do prostředí farního dvora, takže nijak nenarušuje prostředí dvou sousedních nemovitých kulturních památek – kostela svatého Vavřince a římskokatolické fary.

Zastavěná plocha je 287 m2, užitná pak 455 m2. V komunitním centru je sál pro 50 osob, dvě klubovny a další čtyři místnosti, které slouží jako kancelář, konzultační místnost a podobně. Přízemí je bezbariérové.

Komunitní centrum Vizovice 1
 

 

Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532 
http://www.masvas.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/

Datum vložení: 2. 7. 2018 9:51
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2018 10:54
Autor: Jiří Žůrek 2