Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Protipovodňová opatření

Vyměnit stávající zastaralé hlásiče za moderní a doplnit je tam, kde scházely, instalovat vodočetné latě na říčkách Bratřejovka a Lutoninka i zdigitalizovat povodňový plán města byly hlavní cíle projektu Protipovodňová opatření města Vizovice.

Přišel na tři miliony korun a radnice na něj získala dotaci z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši necelých 2,2 milionu korun.

Vysílání bývalých hlásičů po městě bylo často velmi nesrozumitelné. Mohly za to nejen velké vzdálenosti mezi nimi, ale i jejich umístění v členitém terénu městské zástavby i přírodních překážek. Systém neumožňoval ani diagnostiku aktuálního stavu komponent. Radnice se tak často musela spoléhat pouze na upozornění občanů, že rozhlas nefunguje, jak by měl. Nové hlásiče samy vysílají zpětný signál o tom, jaké mají napětí v bateriích, jak funguje přijímač, jestli zpráva, kterou poslaly, byla správně odvysílaná. Současně bude možné dálkově měnit hlasitost u jednotlivých hnízd, což dosavadní systém neumožňoval a vyžadoval vždy přítomnost servisní firmy.

Celkem 83 kusů obousměrných hlásičů je přímo ve Vizovicích, sedm kusů v části Chrastěšov. Úplně nově, kde dřív žádné nebyly, jsou hlásiče v ulici Nová, Nábřežní a v ulici Pod Hájem. V plánu je také v budoucnu po vybudování nového sloupu veřejného osvětlení doplnění rozhlasu v ulici Kamenec u TOPASu a Nad Stadiónem.

V červenci a srpnu bude probíhat ladění systému.

Co se umístění vodočetných latí týká, ty jsou v říčkách Bratřejovka u Domu s pečovatelskou službou a v Lutonince u mostu na silnici I/69 u odbočky k hasičské zbrojnici. Doposud byly Vizovice, v případě zvedání hladiny vodních toků, odkázány pouze na měření výšky hladiny potoku v části Razov.

Včasnou informovaností díky novým vodočetným latím, modernizaci obecního rozhlasu a digitalizaci povodňového plánu jsou občané i jejich majetky daleko více chráněni před případnou velkou vodou.

Datum vložení: 1. 6. 2019 9:42
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2019 9:48
Autor: Jiří Žůrek 2