Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vybudování chodníku na ulici Partyzánská

Účelem vybudování nového chodníku je zajistit větší bezpečnost dopravy v řešeném území s hlavním důrazem na bezpečnost chodců. K tomu bude sloužit jednak po celé délce řešený chodník, šířková úprava silnice III/4932 a nově vybudované stavebně upravené místo pro přecházení přes silnici I/49 (ulice Říčanská), které propojilo nový chodník se stávajícím chodníkem podél silnice I/49 .

V rámci stavby došlo k výstavbě nového pravostranného chodníku v ulici Partyzánské v celkové délce 270 m a k propojení nové pěší trasy s chodníky podél silnice I/49. Část trasy nemá parametry chodníku, na zbývajících úsecích je minimální šířka chodníku 1,50 m. Povrchová úprava chodníku je z betonové zámkové dlažby. V rámci výstavby chodníku a zajištění bezpečného přecházení přes MK v ulici Kopanická došlo ke směrové úpravě oblouků v křižovatce silnice I/49 s MK. Zúžením prostoru v křižovatce vzniklo místo pro přecházení o délce 6,75 m. Výstavba chodníku si vyžádala také stavební úpravy sjezdů a přístupů na pozemky přilehlých rodinných domů.

Stavební práce prováděla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v termínu 17. 8. – 30. 11. 2020 a výstavba chodníku přišla městský rozpočet na 2,5 mil. Kč.

Datum vložení: 8. 12. 2020 12:52
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2020 12:54
Autor: Jiří Žůrek 2