Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Oprava kamenné zídky a schodiště – ulice Štěpská

V rámci této opravy byly rozebrány nesoudržné části kamenného zdiva, odstraněny nevhodné betonové konstrukce límce.

Z důvodu odstranění vlhkosti byla zřízena drenáž za kamennou zídkou se spádováním a montáží nopové folie na stěny okolní budovy a na zadní stranu kamenné zídky, současně s provedením vhodných zásypů a podsypů pod novou konstrukci chodníku.

Stávající betonová konstrukce byla odbourána a provedena nově z betonu B20 včetně výztuže z betonářské oceli 10425. Dále došlo k rozebrání nesoudržných částí konstrukcí zdiva z kamene. Tyto části-jednotlivé kameny, byly očištěny, odsoleny a uloženy pro zpětné použití. Částečně nesoudržné části zídky byly lokálně očištěny včetně odsolení a proškrabání spár podkladu nebo podinjektovány jejich nepřídržné části, doplněny speciální cementovou maltou, zpevněny a po doplnění odstraněných nesoudržných částí kamenného zdiva proběhlo kompletní sjednocení kamenného zdiva.

Došlo k provedení nové konstrukce chodníku v celé délce kamenné zídky.

Stávající konstrukce zábradlí byla opravena (nátěry) a doplněna novými konstrukcemi zábradlí v celé délce díla-konstrukce kamenné zídky. Stavební práce provedla v měsících květen – červen 2021 firma Václav Tománek a investice přišla na 920.000 Kč.

Datum vložení: 2. 7. 2021 10:59
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2021 10:13
Autor: Jiří Žůrek 2