Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rekonstrukce a prodloužení chodníku - ulice 3. května

V rámci stavby došlo ke stavebním úpravám stávajících zpevněných chodníků v celkové délce 305 m a výstavbě nového chodníku v celkové délce 88,20 m. Doplněný úsek propojil dva stávající chodníky a vytvořil ucelený chodník v celém rozsahu ulice 3. května.

Nový chodník byl vybudován ve stávajícím zatravněném pásu, částečně zásahem do vysvahovaného terénu – a to v místě vybudované plochy pro kontejnery na tříděný odpad, která je z vnější strany lemována lehkou prefabrikovanou zídkou z betonových palisád.

Místní komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky, které zůstaly zachovány ve stávající poloze, ale nahrazeny novými. Pouze v místě úprav sjezdů a v místě bezbariérových nástupů na chodník byly stávající obrubníky nahrazeny obrubníky nájezdovými s příslušným nadvýšením (20 mm u nástupu na chodníky, do 50 mm u sjezdů).

Povrch chodníků je z betonové zámkové dlažby 200x100x60 mm, barva přírodní šedá. Bezbariérové úpravy jsou z betonové zámkové dlažby reliéfní 200x100x60mm barvy červené. Šířka předlážděných chodníků je proměnlivá, 1,65 – 2,1 m, šířka nově vybudovaného chodníku je minimálně 1,65 m. Odvodnění chodníků je zajištěno podélným sklonem a příčným spádem 2,0% směrem k silničnímu obrubníku.

Stavební práce realizovala firma POOR a.s. v období 6.5. – 30.7.2021 a Město za ně zaplatilo částku 1,6 mil. Kč.

Datum vložení: 15. 9. 2021 16:46
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2021 16:50
Autor: Jiří Žůrek 2