Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rozšíření parkovacích míst – ulice Tyršova

V měsíci květnu a červnu 2021 probíhaly v rámci investiční činnosti Technických služeb města Vizovice stavební práce na rozšíření parkovacích míst v ulici Tyršova, mezi bytovými domy č.p. 967 a 1341.

V rámci těchto prací došlo k výstavbě parkovací plochy pro 9 osobních aut. Parkovací místa jsou přímo napojena na stávající místní komunikaci. Kolmá parkovací místa jsou šířky 2,50 m a hloubky 5,00 m, povrch je z betonové dlažby 200x100x80 mm. Souběžně s parkovací plochou byl vybudován obslužný chodník šířky 1,55 m. Délka chodníku je 32 m a povrch je z betonové dlažby 200x100x60 mm. Šířka chodníku v zatravněném terénu je ohraničena oboustrannými obrubníky BO 13-10, na jedné straně je zapuštěný (umožňuje přetékání srážkových vod), na druhé straně je s převýšením 60 mm a tvoří přirozenou vodící linii. Součástí chodníku je i bezpečné místo pro překonání účelové komunikace. Vybudování nových parkovacích míst pomůže řešit nedostatek parkovacích míst v bezprostředním okolí. Technické služby na tuto investici vyčlenily částku 260.000 Kč z investičního fondu.

Datum vložení: 15. 9. 2021 16:42
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2021 16:45
Autor: Jiří Žůrek 2