Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Místní komunikace a zpevněné plochy – ulice Nová

V měsíci červnu byla dokončena rekonstrukce místní komunikace na ulici Nová. V rámci stavebních prací došlo k rekonstrukci komunikace v délce 143 m a k výstavbě parkovacích ploch pro 25 aut a 2 autobusy.

ZKVozovka v šířce 5,50 m je z asfaltového betonu a parkovací plochy pro osobní auta z betonové dlažby s možností zasakování. Plochy pro dva autobusy a příjezd do sportovního areálu je také z asfaltového betonu. Záchyt dešťových vod z nové komunikace a přilehlých zatravněných ploch byl vyřešen novou dešťovou kanalizací PVC DN 250, která je napojena do stávající dešťové kanalizace DN 400, ukončené revizní šachtou. Pro záchyt přívalových dešťových z území nad řešenou komunikací a současně pro snížení odtokového množství dešťových vod byl umístěn podzemní retenční a vsakovací objekt, který bude sloužit k vyrovnání odtokových poměrů v lokalitě a současně bude sloužit k záchytu sunutých nečistot, které přitékají s dešťovými vodami. Tento objekt je podzemní tunelový systém, tvořen sestavou plastových komor, celkového užitného objemu 14,5 m3. Stavební práce provedla firma OPEN RE-ECO, s.r.o. a město za ně zaplatilo 4,9 mil. Kč. Na tuto investici jsme získali dotaci od Zlínského kraje ve výši 1,5 mil. Kč.

Datum vložení: 27. 7. 2022 11:22
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 8:30
Autor: Jiří Žůrek 2