Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rekonstrukce chodníku na ulici Slušovská

V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce chodníku na ulici Slušovská. V rámci stavebních prací došlo k výměně obrubníků, předláždění levostranného chodníku v délce 616 m a pravostranného chodníku v délce 59 m a sjednocení povrchu do betonové zámkové dlažby.

Šířka předlážděných chodníků je 1,95 m, případně 2,10 m, krátký spojovací chodník do ulice Tyršova má šířku 1,50 m. Šířka chodníku byla dána stávajícím stavem. Součástí stavebních prací byla také výměna zábradlí na mostě přes křižující vodoteč, stávající atypické třímadlové zábradlí bylo nahrazeno novým typizovaným zábradlím mostního typu o celkové délce 13 m. V rámci stavby byly také upraveny sjezdy k rodinným domům a sjednoceny do betonové zámkové dlažby. Stavební práce provedla firma OPEN RE-ECO, s.r.o. a město za ně zaplatilo částku 5,1 mil. Kč. Na tuto investici jsme získali dotaci z programu Udržitelná doprava, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. ve výši necelé 3 mil. Kč.

Datum vložení: 13. 9. 2022 13:43
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 13:46
Autor: Jiří Žůrek 2