Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rozšíření parkovacích míst na sídlišti Štěpská a ve čtvrti A. Háby

Začátkem měsíce prosince byly dokončeny stavební práce na sídlišti Štěpská a ve čtvrti A. Háby.

Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků, rozšíření parkovacích míst  na těchto dvou sídlištích jsou obsahem velké projektové dokumentace, která reaguje na nedostatečný počet parkovacích míst a technický stav zpevněných ploch a chodníků, které odpovídají době vzniku. Projektová dokumentace zahrnuje 6. etap tak, aby bylo možné realizovat a kolaudovat jednotlivé etapy postupně. V měsících září – prosinec byla realizována I. etapa. Při realizaci této etapy došlo k vybourání stávajících asfaltových ploch a obrubníků a sejmutí vrchní vrstvy zatravněných ploch v  jižní části této lokality. Nové parkovací plochy jsou tvořeny betonovou dlažbou s možností zasakování, konstrukce je propustná a je tvořena vrstvami štěrkodrtí. V této části lokality tak nyní může zaparkovat 53 aut na Štěpské a 42 aut ve čtvrti A. Háby, z toho 5 míst je celkově určeno pro ZTP. Při revitalizaci zpevněných ploch došlo také k vytvoření nových stanovišť pro umístění kontejnerů na odpad. Plochy pro kontejnery jsou provedeny jako polouzavřené boxy, kdy prostor vymezuje stěna vysoká 1,2m, vytvořená z gabionových košů s vyskládanými kameny. Na sídlišti Štěpská vznikla 2 stanoviště a ve čtvti A. Háby 1 stanoviště pro kontejnery. V rámci stavebních prací byl vybudován také spojovací chodník v místě vyšlapané pěšiny, který propojí sídliště s centrem města. V jarních měsících roku 2023 bude u propojovacího chodníku instalováno veřejné osvětlení. Tento propojovací chodník je bezpečnou alternativou pro pěší a je tak možné se vyhnout úzkému mostu s absencí chodníku na Štěpské. Stavební práce provedla firma SWIETELSKY a město za ně zaplatilo částku 7,5 mil Kč.

Datum vložení: 24. 2. 2023 14:50
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2023 14:55
Autor: Jiří Žůrek 2