Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Aboretum Vizovice

V prostoru za horní budovou základní školy probíhají
v posledních měsících intenzivní stavební práce. Ty přímo souvisejí s nově vznikajícím
arboretem nebo chcete-li specifickým druhem botanické zahrady.

Cílem projektu „Arboretum Vizovice“, který je spolufinancován Zlínským krajem, je vytvoření polyfunkčního parku, který má sloužit k rekreaci a odpočinku návštěvníků, ale také jejich vzdělávání. Projekt výsadby zeleně probíhal již v letech 2015–2018, kdy bylo na pozemku v rámci náhradní výsadby vysazeno 47 vzrostlých stromů, sedm ovocných stromů a 75 okrasných keřů. Tuto výsadbu financovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Již v době zpracování projektu počítali zástupci města s postupnou revitalizací území o celkové rozloze 7 950 m2 , na němž bylo nutné vytvořit také pěší komunikace a polyfunkční zázemí.

V rámci projektu jsou realizovány sadové úpravy, parkové cesty, oplocení a drobné stavební objekty jako altán, pergola, ohniště či amfiteátr. Realizací projektu bude území, které řadu let pustlo a degradovalo, využito v souladu s územním plánem pro občanskou vybavenost. Jeho výchozí myšlenkou je plynule navázat na areál základní školy a být součástí výuky zdejších žáků. Zároveň bude prostřednictvím této revitalizace v našem městě vytvořen dendrologicky zajímavý park, který bude sloužit jako místo pro výuku mládeže, osvětu široké veřejnosti, ale i setkávání návštěvníků ve volném čase. Návštěvníci se po arboretu budou moci pohybovat po hlavních procházkových okruzích, které je zavedou ke všem významným objektům areálu.

Umístění arboreta není náhodné. Lokace je výjimečná tím, že se zde vyskytují hned tři výrazně odlišné stanovištní podmínky. V minulosti se na tomto území nacházela školní zahrada, ovocné sady, ale také mokřadní biotop, který navazuje na stávající vodoteč. Výhodou je i bezprostřední blízkost sportovních areálů. Nově založené plochy, na nichž bude mít zeleň ideální tříetážovou skladbu porostů, vytvoří velmi dobré mikroklimatické podmínky, jež jsou pro sportování pod širým nebem tolik potřebné a které velmi často v současných areálech tohoto typu chybí. Zároveň je plocha dostatečně velká na to, aby byla využívána k rekreaci i odpočinku, a to nejen školní mládeží, ale také maminkami s malými dětmi či seniory.

Celková hodnota projektu „Arboretum Vizovice“ činí 5,92 mil. Kč, přičemž 2,96 mil. Kč je financováno z dotace Zlínského kraje. Dodavatelem je firma UPOSS, spol. s r. o.

Veřejnosti by měl být areál otevřen od jara 2024.

zk logo

Datum vložení: 14. 2. 2024 11:17
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2024 11:22
Autor: Mgr. Anna Kořenková