Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Nová zásahová cisterna pro vizovické hasiče

Historie záměru obnovit zastaralý výjezdový vozový park hasičské jednotky se začala psát již roku 2013, kdy se s obdrženou dotací Ministerstva vnitra ČR podařilo zachrá¬nit cisternu CAS 25 Š706 (rok výroby 1983).

V cisterně byl mj. vyměněn motor, byly vyvařeny zkorodované části karo­serie, která byla dále opatřena novým lakem. Přesto, že šlo o zásadní opravy a cisterna mohla být opět vyslána k zása­hům, bylo jasné, že dříve nebo později bude zřizovatel jed­notky muset řešit její výměnu. 

Pro strojníky jednotky, kteří se svědomitě starali o veške­rou svěřenou techniku, bylo stále těžší připravovat cisternu CAS 25 Š706 k zásahům a kontrolám STK. Vyvstávala otáz­ka co dál s touto cisternou. S řešením přišel Petr Smilek, který vykonával v té době funkci velitele jednotky. V rámci své semestrální práce studia VOŠ Požární ochrany ve Frýd­ku-Místku vytvořil koncepci CAS pro JPO II. Z této koncep­ce vyplývalo jako nejvhodnější řešení s ohledem na složitý terénní profil hasičského obvodu pořídit novou zásahovou cisternu postavenou na čtyřkolovém 4 x 4 terénním pod­vozku s označením S-3R. Tato koncepce byla následně projednána 4. prosince 2020 na Bezpečnostní radě ORP Vizovice. Po tomto jednání byla za účasti vedení města a členů jednotky svolána schůzka se zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kteří byli se záměrem sezná­meni. Z jednání vyplynulo, že by Hasičský záchranný sbor ZK podpořil případné podání žádosti o dotaci na pořízení cisterny terénní specifikace, a to zejména z důvodu malého počtu cisteren takové specifikace v majetku HZS ZK nebo obcí v širokém okolí. Pořízení lesního speciálu by vhodně doplnilo nejen hasební obvod JSDH Vizovice, ale umožnilo i zásah v rámci celého Zlínského kraje. Proto byla v roce 2021 podána žádost o dotaci GŘ-HZS ČR na novou zása­hovou cisternu. Dotace by dosahovala 2,5 mil. Kč. Bohužel v průběhu podání žádosti došlo ke zrušení podpory výjimek pro terénní čtyřkolové podvozky a byl nově podporován jen nákup cisteren se smíšeným podvozkem a cisteren s terén­ním podvozkem v šestikolovém provedení. Z toho důvodu musela být žádost o dotaci stažena. Díky velké vstřícnosti a pochopení zastupitelů Města Vizovice se však podařilo vyčlenit finanční prostředky a pořídit tuto cisternu celou z finančních prostředků města.

Přípravou technických podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky byli pověřeni vybraní členové jednotky ve složení Tomáš Lutonský – velitel jednotky, Marek Vích – zástupce velitele jednotky, Petr Macík – hlavní strojník, Petr Smilek, DiS. – velitel družstva a Jiří Žůrek, DiS. – vedou­cí JSDH Vizovice. Předlohou pro stavbu nové cisterny pro Vizovice byla cisterna Tatra 815-7 z Velkých Karlovic a Bys­třice pod Hostýnem. Při tvorbě technických podmínek pro­běhla řada schůzek všech zainteresovaných osob a také návštěva jednotky ve Velkých Karlovicích. Konečně v dub­nu 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka  na dodávku cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Do veřejné soutěže se přihlásila jedi­ná firma, THT Polička, s.r.o., s nabídkou dodání CAS 20 – Tatry 815-7 4 x 4.1 s nabídkovou cenou 9 595 300,- Kč. Na konci března bylo zrealizováno její převzetí a proškolení strojníků jednot­ky. V následujících měsících čeká jednotku podrobné za­školení obsluhy a kondiční jízdy strojníků v různém druhu terénu. Poté bude cisterna přihlášena do výjezdu.

Technický popis nové cisterny:

CAS 20/4000/240 S3R T815-7 4 x 4 – Terénní cisternová automobilová stříkačka na dvounápravovém šasi s připo­jitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem. Výrobce podvozku TATRA TRUCKS, a. s. Rozvor mezi ná­pravami je 4 090 mm. Vozidlo je vybaveno kotoučovými brzdami. Regulací tlaku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze měnit světlou výšku vozidla v rozmezí +90–120 mm. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodi-vostí 1 200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Úhel bočního naklonění 30 stupňů.

Čtyřmístná kabina je určena pro přepravu požárního druž­stva o sníženém početním stavu (velitel, strojník, dva hasiči). Cisternová automobilová stříkačka je vybavena požárním čerpadlem THT PKB 2000-250 poháněným od motoru vozidla se jmenovitým výkonem 2 000 l/min-1 s objemem nádrže na vodu 4 000 litrů, objem nádrže na pěnidlo 240 li­trů. Motor je naftový, přeplňovaný, vzduchem chlazený s pří­mým vstřikem paliva, s rozvodem OHV. Motor splňuje emis­ní normu EURO V. Čistý výkon motoru 280 kW/1 800 min-1. Měrný výkon 15,55 kW·t-1. Podvozková část CAS je vyba­vena převodovkou Allison 4500 s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod., a u které nedochází k přeruše­ní točivého momentu. Ve vybavení je motorová řetězová pila, elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrála, přetlaková venti­lace, osvětlovací stožár o výšce 5 m od země se čtyřmi svět­lomety LED 24 V s celkovým světelným tokem 30 000 lm. Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou 50 kN (5,1 tun). Přední nárazník byl doplněn o lafetu, která je ovládána dálkově z kabiny posádky.

Datum vložení: 13. 4. 2023 8:26
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2024 13:53
Autor: Ing. Tomáš Křepelka