Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Oprava místní komunikace Chrastěšov

Dne 6. prosince 2023 došlo k dokončení investiční akce „Oprava místní komunikace Chrastěšov“.

Předmětem stavebních prací byla oprava stávající místní komunikace v městské části Chrastěšov na pozemku p.č.  455/1, v celkové délce 265 m. Místní komunikace navazuje na silnici III/4882. Oprava místní komunikace byla provedena v rozsahu stávajících zpevněných ploch, se zásahem a rozšířením zpevněných ploch do dalších pozemků nebylo uvažováno. Začátek úpravy je na úrovni hospody, konec úpravy je ve stykové křižovatce u RD č.p. 65. V rámci stavebních prací byly provedeny sanace a úprava povrchu, pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu, lokální sanace konstrukce vozovky a úprava připojení sjezdů přes nájezdové obrubníky.

Stavební práce provedla firma STRABAG a.s. a město za ně zaplatilo částku 1,5 mil. Kč.

Datum vložení: 5. 2. 2024 11:32
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2024 13:53
Autor: Mgr. Anna Kořenková