Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Přístavba nové třídy MŠ

Stavební práce v mateřské škole byly zahájeny v červenci 2022 a dokončeny v únoru letošního roku. Jedná se o přístavbu nové třídy mateřské školy, rekonstrukci spojovacího krčku a rozšíření vstupu horní budovy mateřské školy.

Nová třída je situována mezi stávající budovy mateřské školy, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Přístavba nové třídy mateřské školy obsahuje jednu denní místnost, sloučenou hernu s ložnicí. V denní místnosti budou také podávána jídla, která budou dovážena přes spojovací krček ze stávající kuchyně mateřské školy do přípravny jídel nové přístavby třídy. Součástí přístavby nové třídy je potřebné technické a hygienické zázemí, včetně samostatného vstupu ze západní strany.

Rekonstrukce spojovacího krčku byla provedena na stávající zastavěné ploše spojovacího krčku. Půdorys vstupní haly vedlejšího vstupu pro zaměstnance, který navazuje na spojovací krček, byl rozšířen.

Rozšíření vstupu horní budovy mateřské školy tvoří hmota obdélníkového půdorysu se zastřešením plochou střechou s přesahem před vstupními dveřmi. Půdorys hlavního vstupu byl proti stávajícímu stavu rozšířen pro vytvoření vnitřního krytého prostoru hlavního vstupu.

Nová třída je rámová dřevostavba s vynesením dřevěné nosné konstrukce ploché střechy pomocí pohledových dřevěných lepených vazníků. Zastřešení přístavby nové třídy je řešeno plochou střechou ve sklonu 2%, s odvodněním do střešních vtoků.

Světlá výška v denní místnosti dětí je 3m. Světlá výška ostatních místností je min. 2,6m.

Dispozice vychází z konceptu minimalizace komunikačních prostor a maximálně otevřeného prostoru. Velké prosklené plochy umožňují výhled do zahrady, jsou zdrojem tepelných zisků a zdrojem přirozeného osvětlení. Okna v denních místnostech dětí jsou opatřena venkovními žaluziemi s elektropohonem, které omezují nadbytečné přehřívání interiéru denní místnosti dětí.

Nová třída nenavýší kapacitu MŠ.

Mateřská škola Vizovice má dle výpisu z rejstříku škol a školských zařízení nejvyšší povolený počet 180 dětí. Vzhledem k požadované minimální podlahové ploše denních místností na jedno dítě byla stanovena ze strany KHS aktuální kapacita stávajícího provozu MŠ na 156 dětí (aktuální počet dětí je 179). Přístavbou nové třídy MŠ pro 24 dětí se tedy nenavyšuje cílová kapacita 180 dětí, ale pouze dojde ke snížení počtu dětí ve stávajících třídách pro splnění požadované hygienické podmínky, a to 4m²podlahové plochy na jedno dítě. Do budoucna plánujeme ještě úpravu jedné třídy a po této úpravě by mohlo dojít i k navýšení kapacity.

Stavební práce provedla firma UPOSS, spol. s r.o. a investice stála 24,5 mil. Kč. Na tuto investiční akci jsme podali žádost o dotaci ve výši 18 mil. Kč, ale v současné době ještě nemáme rozhodnutí.

Datum vložení: 13. 4. 2023 8:25
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2024 13:53
Autor: Ing. Tomáš Křepelka