Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rekonstrukce chodníků na ulici Růžová a Pardubská

V měsících říjnu, listopadu a prosinci 2023 probíhaly stavební práce na rekonstrukci chodníků na ulici Růžová a Pardubská.

Chodníky měly povrch z betonové dlažby 300x300 mm a svým stavem již nevyhovovaly materiálově ani technicky. Stávající dlažba z chodníků včetně nedostatečné konstrukce byly odstraněny, obrubníky vytrženy. V rámci stavebních prací byly provedeny nové konstrukční vrstvy chodníků a položena betonová zámková dlažba tl. 60 mm.

V rámci výškových úprav chodníků došlo ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD. V místě sjezdů je použita betonová zámková dlažba tl. 80 mm. V rámci stavebních prací byl rekonstruován chodník na ulici Pardubská v délce 191 m, v úseku od křižovatky s ulicí Růžová po most na ulici Poštovní a chodník na ulici Růžová v celkové délce 118 m, v úseku od křižovatky s ulicí Novou po křižovatku s ulicí Pardubskou. Stavební práce provedla firma SIMOSTAV, s.r.o. a město za ně zaplatilo částku 2,2 mil. Kč.

Datum vložení: 14. 2. 2024 16:17
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2024 16:54
Autor: Mgr. Anna Kořenková