Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Projekt Cyklostezka Vizovice, Etapa I

Cílem projektu je výstavba vyhrazené komunikace pro cyklisty a pěší, která přispěje k rozvoji cyklistické dopravy, infrastruktury pro chodce a zvýšení využitelnosti daného území k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Dílčím cílem je vybudování doprovodné infrastruktury, která bude tvořena altánem, lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši.

Realizace projektu je zaměřena na první etapu vybudování páteřní cyklostezky procházející územím města Vizovice. Tato etapa řeší realizaci úseku, který vede z centrální části města (ulice Štěpská). Poté povede po tělese bývalé Baťovy dráhy až na hranici katastrálních území Vizovice a Lutonina.

Po realizaci projektu vznikne kvalitní a bezpečná smíšená stezka pro chodce a cyklisty v celkové délce 2,141 km a šířce 3 m, která zajistí kontinuální provoz s možností odpočinku. Povrch bude asfaltový, lokálně dlážděný. Cyklostezka bude označena svislým a vodorovným dopravním značením. Dojde také k obnově oplocení a pojízdných ploch na stávajících mostech. Na trase bude vybudováno odpočinkové místo v podobě dřevěného altánu, ve kterém budou umístěny lavice se stolem. U altánu budou také nainstalovány tři cyklostojany. Dále se u stezky bude nacházet pět parkových laviček a čtyři odpadkové koše, u těchto míst budou také instalovány cyklostojany.

 

Projekt Cyklostezka Vizovice Etapa I je spolufinancován Evropskou unií.

publicita

Datum vložení: 15. 3. 2024 14:27
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2024 14:36
Autor: Mgr. Anna Kořenková