Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Regionální literatura

Bibliografie regionu Vizovicko


Přinášíme vám souhrnný přehled regionální literatury. K dispozici jsou zde i informace o ceně a místu distribuce pro případné zájemce. Jelikož se jedná o náš první pokus tuto literaturu shrnout, omlouváme se za případné chyby. Budeme velmi rádi za případný návrh na doplnění či opravu. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu jiri.zurek@mestovizovice.cz .

Regionální literatura je v omezeném množství k dispozici také v knihovně J. Čižmáře ve Vizovicích.
Autor
Název díla
místo, vydavatel, rok
Dostupnost / poznámka
Almanach (ročenka)
120 let sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích
Vizovice, SDH, 2006
 
Almanach
1892 - 1992 - 100.výročí budovy školy na Masarykově náměstí
Vizovice, ZŠ, 1991
okresní knihovna Zlín
Almanach
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Tigris 2008
 

Autorský kolektiv

Almanach valašské výtvarné sdružení „Valašský názor“

Trinitas,2000

Přehled o činnosti sdružení 1991 - 2000

 
Památník 50 let trvání měšťanské školy ve Vizovicích 1897 - 1947
Vizovice, Reklam B. Kaluža,-
 
Bačová, Marie Malé sakrální stavby ve Vizovicích Vizovice, červenec 2010, vlastním nákladem, Kodak print s.r.o. Prštné  
Bartoš, František Kytice z lidového básnictva našim dětem Reprint Lelka, Zlínský kraj 2006  
Bartoš, František Moravská svatba Reprint Lelka, 2007  
Bambuch, Dalibor
Na janovéj hoře - písničky z Vizovic a okolí
Vizovice, Město Vizovice spolu s ZŠ 2007
 
Bednařík, Ivan Sto let místní dráhy Otrokovice-Zlín-Vizovice B.M. v.r. 1999  
  100 let svazu požární ochrany    
  Střední všeobecně vzdělávací škola ve Vizovicích B.v.  
Bobák, F. Jindřich Pohádky od řeky Dřevnice

ESprint Zlín s.r.o., Zlín 2004

 
Cendelín, Dušan
Staré komunikace v oblasti východní Moravy
Omezený počet výtisků, vlastním nákladem
 
Cendelín, Dušan
Časopisecky Vlastivědný věstník moravský
vlastním nákladem, 1999
 
Čižmář, Josef Dějiny a paměti města Vizovic vlastním nákladem, 1933  
Čižmář, Josef Národopisné a životopisné paměti Vizovic vlastním nákladem, 1938  
Dolanský, Radomír Z Valašských putýk Repronis 2007, dotisk Repronis 2013 knihkupectví Kalouš Vsetín, N-knihkupectví Val. Mez.
Dolanský, Radomír Metúdovy vojenské lapályje - Z valašských putýk 2 Tigris 2014 knihovna Vizovice, knihkupectví Kalouš Vsetín, N-Knihkupectví Val.Mez., Rožnov p. R., síť prodejen velkoobchodu Kosmas, e-shopy
Eliášová, Eva
Pověsti z vizovických hor
B.m, Eva Eliášová, 1991
 
Eliášová, Eva
Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska
Zlín, Eva Eliášová, 2002
 
Fabián Josef a kolektiv Sborník osobností kulturního a společenského života Valašska občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2000  
Girgel, Michal;
Hrabec, Jaroslav; Šnajdra, Pavel
Minerální prameny Zlínského kraje
Zlínský kraj 2008
 
Graubner, Jan

Matice cyrilometodějská

Olomouc 2010

Charakteristika kněží zlet 20. století (Vysloužil, Dubina, Huvar, kněží zVizovic)

 
Hlavatý, Alois Z bláta do louže

Vydavatelství a nakladatelství novinářů 1996 Hradec Králové

Příběh vězně zlet 1948-1961, zatčen při útěku ve Vizovicích

Holcman, Josef
O slivovici
Zlín, Tigris 2002
 
Huvar, Antonín Střepy

Moravia publishing INC Toronto, Ontario,Canada,březen 1996

Životní příběh kněze, který působil ve Vizovicích a byl zde také zatčen StB

Imrýšek, Gustav
Čertoviny z Valašska
 
 
Kalužová, Jožka Tichým krokem k ránu - Valašské básně Vítkovice, 1987  
  Torza - básně B.v.  
Kalus, Josef Valašský král, nějaký Jura Vičík Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách 2008  
Kazimíř, Silvestr; Mičkalová Helena Slovník valašského nářečí    
Lisická, Helena
Pověsti starých měst
Praha, Albatros, 1981
 
Mikeska, Jan Vystěhovalci z jihovýchodní Moravya to především ze Zádveřic a okolí do Texasu v létech 1850-1950 Praha 2003 100 Kč, možno koupit v infocentru Vizovice
Müller, František
Báje a pověsti z vizovických hor
Vlastivědné muzeum v Bojkovicích
 
Müller, František
Turistický průvodce Valašsko
 
 
Nekuda, Vladimír a kol. Zlínsko, Muzejní a vlastivědná společnost 1995  
Obec Bratřejov
publikace obce Bratřejov k výročí 200 let školství, 120 let školy a 100 let sboru dobrovolných hasičů
Vydáno r. 2007
Obec Bratřejov (cena 100,- Kč)
Pala, Josef
Farnost Vizovice
Vizovice, Římskokatolická farnost, 2008
na římskokatolické faře (cena 50,- Kč)
Peck, Eduard
Valašské národní písně a říkadla - Lid na Vyzovsku
Vizovice, Město Vizovice, 2008
Cena 95,- Kč
Infocentrum Vizovice
Peřinka, Vácslav
Vlastivěda moravská II. místopis Vizovský okres
Nakladatelství GARN tel. 545 233 179, 258 stran a 51 vyobrazení (dobové fotografie a perokresby)
Cena 356,-Kč (brožované vydání)
Petrů, Jaroslav Státní zámek Vizovice Kraj. střed. státní památková péče 1970  
Pluhařová, Jana Vizovice Fraus 2002  
Pokluda, Zdeněk Sedm století zlínských dějin Klub novinářů Zlína a Zlínské tiskárny a.s., Zlín 1991  
Přikryl, Josef Z bojů za svobodu na jihovýchodní Moravě B.V.  
Rychlík, J. Publikace o Aloisu Hábovi

V roce stého výročí narození vydalo nakladatelství „Lípa“ A. J. Rychlík ve Vizovicích sborník kživotu a dílu skladatele.

Publikace je stále k dispozici v místním knihkupectví. Je doplněna texty nazvanými „O sobě a jiných“ a výběrem zHábovy korespondence.
Rychlík, Ladislav
Dětství, učňovská léta
rukopis
připraveno a opsáno z rukopisů u p. Ludvíčka
Rychlík, Ladislav
 
Příběhy z 1. světové války
(rukopis, paměti)
rukopis
připraveno a opsáno z rukopisů u p. Ludvíčka
Severin, Jiří Hráli jsme jak andělé (s podtitulem Proměny lidové hudby)    
Severin, Jiří Všeho do kvasu

Slovácké muzeum vUherském Hradišti 2010

Příběhy vhospodách, pálenicích a vinných sklepech sesbírané

Sladkowski, Marcel
Dějiny Židů ve Vizovicích
Magisterská diplomová práce
 
Sladkowski, Marcel
Trnkobraní v proměnách času 1967 - 2007
Rudolf Jelínek a.s. 2007
 
Sladkowski, Marcel
Království slivovice aneb osudy palírníků ve Vizovicích
Vizovice, R. Jelínek 2005
 
Sulíček, Josef
Legionářská anabáze za 1. světové války (rukopis, paměti)
 
rukopis u pí. Havlíkové
Sulíček, Josef "Z Vizovic kolem kontinentu", příběh rodáka legionáře Josefa Sulíčka Město Vizovice 2010, U příležitosti 440. výročí povýšení na město. Přepsáno p. Ludvíčkem Knihovna Vizovice, městské infocentrum, cena 120,-Kč
Tesařík, Josef
O maceše a dobrých vílách, pověsti a pohádky z Moravy
Barrister&Principal, 2002
 
Valůšek, David
Školy v Jasenné
 
 
Velcerová, Ludmila Vizovice v proměnách času Vizovice, Nakladatelství Lípa, 2011 květen 2011, publikace mapuje srovnáním dobových snímků proměny města v průběhu času
Vencálek, Jaroslav
Zlínský kraj genius loci
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
 
Vilímková, Milada Petrů, Jaroslav Kneidl, Pravoslav
Vizovice, státní zámek a památky v okolí
Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1964
 
Zahořák, Miroslav;
Zetěk, Jan
Vizovice v písni, tanci muzice a vyprávění
Zádveřice, Region, 2005
 
Zahořák, Miroslav;
Glück, Stanislav
Chladná studna- místo úcty k Matce Boží
Vizovice, Lípa 1998
 
Zetěk, Jan
Oheň, voda a lidé - 80 let trvání hasičského sboru Zádveřice
 
pí. Jurčová 733 571 435 cena 50,- Kč
Zetěk, Jan
Podřevnická zastavení
Region Zádveřice, Region, 2004
Ing. Zeťek tel 577 452 595, cena 250,- Kč
Zetěk, Jan „Hubertovo království“, o myslivosti v okolí Zádveřic REGION Zádveřice, 1999 150 ks, J. Statečný mob. 604 521 388, cena 290,- Kč
Zetěk, Jan Skryté příběhy REGION Zádveřice, 2011 150 Kč, možno koupit v infocentru Vizovice
Zetěk, Jan Zádveřice - Raková Obec Zádveřice, 2011 300 Kč, možno koupit v infocentru Vizovice
Zetěk, Jaroslav; Kunz, Ludvík Výroční zpráva Krajinského muzea ve Vizovicích 1940  
Zlínský kraj, města a obce ZK
 
Vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o.
Možno zakoupit v nakladatelství v Rožnově 725 506 904, cena 380,- Kč
Zlínský kraj Lidové stavby známé a neznámé - Zlínských kraj, Uhersko Hradišťsko Uherské Hradiště 2008  
  Otevřené brány- zpřístupnění významných sakrálních památek ve - Zlínském kraji Zlín 2009  

Připravuje se:
  • Osudy Vizovjanů, které byly ovlivněny 20. stoletím, zatím v pracovní verzi

V městské knihovně si také můžete přečíst:

V městské knihovně si také můžete přečístV městské knihovně si také můžete přečístV městské knihovně si také můžete přečístV městské knihovně si také můžete přečístV městské knihovně si také můžete přečíst

V městské knihovně si také můžete přečístV městské knihovně si také můžete přečíst