Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Vizovické pečivo


Vizovické pečivoVizovické pečivo není třeba nijak zvlášť představovat. Má své známé charakteristické znaky a vyniká přesně vyhraněnou specifičností. Není určeno k jídlu , těsto se vyrábí z půl litru bílé hladké mouky a dvou decilitrů studené vody. Potom se už musí těsto dobře propra­covat, dokud není pěkně hladké a tvárné. Za pomocí rukou, nože, nůžek, pinzety a dalších běžných domácích pomůcek se tvaruje nejčastěji do tvarů zvířátek. Vytvarované figurky se následně nechají oschnout, potřou se vajíčkem a dají se péct při mírné teplotě až pět hodin. I naši předkové nezbytně potřebovali umění.

Takové, kterému by nejen rozuměli, ale které by také sami mohli vytvářet. Figurální pečivo je jasným dokladem toho, že lid usiloval už v dávné době o prostorové ztvárnění.

Vizovické pečivoPři pokusu podívat se do historie pečiva zjistíme, že jde o jev, jenž se v různých formách objevuje u mnohých národů, které pěstovaly obilí. Jednotlivé druhy pečiva měly speciální význam a spojovaly se s nejvýznamnějšími okamžiky v rodinném i společenském životě. Např. holubička byla symbolem lásky a klidu v rodině, žába byla ochránkyně čisté vody, ryba značila mlčenlivost, kohoutek byl symbolem mužnosti, ježek dokázal z domu vypíchat všechny nemoci ... Jejich původ je tedy třeba hledat v domácí ideologii. Pečiva byla určena pro vánoční a velikonoční svátky, především jako dárky dětem. Původní obřadní význam je dnes již zapomenut. Tam, kde se pečení ještě udržuje, neváže se k původním dnům, ale vyrábí se ke všem svátkům včetně hodů, narození dítěte a svatbám.

Vizovické pečivoJestliže výroční obyčeje dávaly nejsilnější podnět k lidové tvořivosti, pak to byla vedle poetických slovesných výtvorů i krása výtvarná v podobě lidového pečiva. Vedle tvarové stránky mělo pečivo i svůj přesně vymezený obsah. Postupem doby se pečivo stává předmětem dekorativním. Má za úkol přinášet do našich domovů teplo lidské práce, znásobené odrazem života a jeho podmínek. V cizině ojedinělý půvab Vizovického pečiva přitahuje pozornost zahraničních návštěvníků, kteří si od nás tyto výrobky odváží jako pozoruhodný suvenýr, typický pro naši zem.

Chceme-li se pokusit o přesnější určení vzniku Vizovického pečiva, musíme se přidržet zmínky z Dějin a pamětí města Vizovic od Josefa Čižmáře: "Pekaři vznikli také u nás teprve rozvojem dobytčích a výročních trhů. Ale čipernější z nich počali již v polovici 19. století péci před vánocemi z nekvašené mouky všechna možná, u nás známá zvířátka, zvláště veverky, zajíčky, kohoutky, kačenky a koníčky jako dětské dárky vánoční. Výrobou touto získali si vizovští pekaři chvalné pověsti a vánoční jejich pečivo šlo přes padesát let dobře na odbyt do všech větších měst na Moravě i do Prahy."

Dá se tedy s jistotou konstatovat, že pečivo u nás žije přes 150 let. Je však možné a pravděpodobné, že se jeho vznik datuje o hodně dřív. Původně bylo známo 34 základních druhů.

Vizovické pečivoPo první světové válce se stává výroba zvířátek také zdrojem obživy místních obyvatel. Je třebas připomenout, že díky staříčkům Lutonským, kteří tradici uchovali a přenesli přes dobu čtyřicátých let, mohli další výrobci navázat na jejich prověřenou, etnograficky čistou tvorbu a zachovat její tradiční charakter dnešním dnům.

Tvary jednotlivých zvířátek dokazují, jak dokonalou fantasií a tvůrčím nadáním disponovali naši předkové. Smysl tvorby pečiva tkví především v dodržování starých klasických tvarů, na kterých už není co zdokonalit a vylepšit. Osobitý rukopis jednotlivých Tvůrců pak předkládá zajímavou paletu tvarů a zachovává autorskou originalitu.

Vizovické pečivoVýrobky lidového umění nemají ani dnes funkci pouze výtvarnou. Mnohému nás také učí. Nabádají nás k upřímnosti, optimismu, objektivismu, ke skromnosti. Učí nás "držet se při zemi". A nejen při zemi, ale držet se právě tohoto kousku země, kde žije skutečně talentovaný národ, jehož lidové tradice - ať už v oblasti hmotné či duchovní kultury - nám závidí celý svět.

Zdroj:

Ludmila Kalivodová
Vizovické pečivo - výroba a prodej
ul. 3 května 835
763 12 VIZOVICE
Tel: 577 452 605

Halova pekárna - Helena Kučerová
Ve Vizoviccích můžete navštivit také Halovu pekárnu, kde můžete prohlédnout mimo Vizovického pečiva i Figurky ze sušeného ovoce nebo Batikované kraslice.

halova pekárna

Říčanská 291
763 12 VIZOVICE
mobil: 775 535 935
e-mail: helena.kucerova@atlas.cz
www: http://halova-pekarna.webnode.cz