Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rodáci a čestní občané

Čestní občané

jméno, příjmení, titul nebo hodnost
čestné občanství od
PhMr. Josef Čižmář
v dubnu 1934
P. T. Kyselov
v květnu 1975
Boleslav Polívka
v srpnu 1975
Alois Hába
v červnu 1993
P. Antonín Vysloužil
v prosinci 1995
Oldřich Hala
v březnu 1997
MUDr. František Lapeš
v březnu 1997
JUDr. Albert Bervid
v březnu 1997
Gustav Imrýšek
v září 2004
plk. Jaroslav Hala
v září 2004
František Mojžíš 22.11.2012
Jan Klesla - in memoriam 19. 10. 2014


Cena města Vizovice “ Osobnost města Vizovice“

jméno, příjmení, titul nebo hodnost Oblast Cena udělena dne
PhMr. Miloš Žabka za mimořádný přínos do oblasti kultury a společnosti 19. 9. 2008
hudební skupina Fleret za propagaci města 8. 6. 2010
Božena Kovářová za celoživotní činnost pro skautskou organizaci a za dlouholetou práci pedagogickou 2. 9. 2010
Milada Hálová in memoriam- za celoživotní činnost v oblasti valašského folkloru a obětavou práci v ochotnickém divadle 17. 6. 2014
Mgr. Dalibor Bambuch za dlouholetou propagaci a rozvoj valašského folkloru a udržování lidových tradic 22. 6. 2014
Ing. Miloslav Vítek za mimořádně úspěšné vedení Klubu českých turistů ve Vizovicích, významný rozvoj regionální turistiky a propagaci města Vizovice v ČR i zahraničí. 23.6.2016
Mgr. Jaroslav Baný za dlouholetou práci v oblasti meteorologie, kulturně společenském sdružení Vizovické trnkobraní a v Kruhu přátel hudby 23.6.2016

 

Cena města Vizovice “Nositel uchování a rozvíjení lidových zvyků, tradic a kulturních hodnot Vizovicka“

jméno, příjmení, titul nebo hodnost Oblast Cena udělena dne
Mgr. Jitka Macková za obětavou, dlouhodobou a inspirativní práci s mládeží 27.6.2022
Mgr. Radka Tulejová za obětavou, dlouhodobou a inspirativní práci s mládeží 27.6.2022


Rodáci

Jméno, příjmení, titul nebo hodnost Oblast
Bolek Polívka Bolek Polívkanar. 31. července 1949 je český herec, komik a scenárista. Vystudoval brněnskou JAMU a poté spoluzaložil divadlo Husa na provázku. Později založil v Brně své vlastní Divadlo Bolka Polívky. Ztvárnil mnoho televizních a filmových rolí. Za roli ve filmech Musíme si pomáhat a Zapomenuté světlo získal dokonce České lvy. Velmi známá je jeho role v komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Působí také jako komik v televizi, kde má vlastní pořad Manéž Bolka Polívky. Polívka je známý recesista a na své farmě v Olšanech pořádá každý rok třeba mistrovství světa v házení flinty do žita. Je otcem tří dětí, z nichž každé má jinou matku. Dlouhá léta byl ženatý s francouzskou herečkou Chantal Poullain.
P/O Jaroslav Hala nar. 1914, letec z 311. bombardovací perutě Královského letectva RAF
Jaroslav HalaJaroslav HalaJaroslav Hala
 
Miloslav Holas nar. 1906, básník, spisovatel, kritik, redaktor. K Vizovicím se vztahuje jeho román Smutek těla z r. 1929
Vladimír Rýpar nar. 1903 ve Vizovicích, publicista
Alois Hába (nar. 1893) hudební skladatelAlois HábaAlois Hába
Karel Hába (nar. 1898) – hudební kritik a spisovatel. Bratr Aloise Háby
Antonín Kratochvíl ( nar. 1865) – učitel a ředitel zdejší měšťanské školy. Psal básně pod pseudonymem Jaroslav Bodrý a Filip Kavka. Psal též humoresky a pedagogické stati
Klementina Pilátová – Ptáčková (nar. 1900) - autorka knih pro děti, prožila mládí ve Vizovicích
Eduard Peck (nar. 1857) – sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník, v letech 1876 – 1888 působil jako řídící učitel ve Vizovicích
Jaroslav Žíla – Lipjan (nar. 1892 ve Vizovicích) – redaktor, básník, spisovatel a vydavatel vlastivědného časopisu Podřevnicko
Ph.Mr. Josef Čižmář (nar. 1868) – lékárník, vlastivědný pracovník a spisovatel, sběratel lidové slovesnosti, autor knih o Vizovicích.
Jaroslav Čižmář (nar. 1886) – legionářský spisovatel. Po vypuknutí 1. světové války vstoupil jako jeden z prvních do České družiny v Rusku. Knihy – V řadách České družiny a čsl. brigády, Po místech slávy a utrpení aj.).
  Z Vizovic pocházela také první manželka Jana Amose Komenského Magdalena.