Město Vizovice
Vizovice

DDM

Dům dětí a mládeže Vizovice
Slušovská 813, tel. 577 452 589

DDMDům dětí a mládeže vznikl už v roce 1985 pod vedením paní ředitelky Marie Klejchové, v té době pod názvem Městský dům pionýrů a mládeže. Od té doby se zde vystřídalo tisíce dětí.
V souvislosti s celospolečenskými změnami na pokyn ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se název změnil na Městský dům děti a mládeže. Do roku 1998 měl DDM svou právní subjektivitu, od roku 1998 spadá do komplexu Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně pod vedením paní ředitelky Vladislavy Bráblíkové. Stejně jako název, měnil DDM i svou adresu. V letech 1985 - 1991 sídlil v budově dnešní České spořitelny, v roce 1991 - 1993 byl DDM v budově Lesní správy a od roku 1993 je DDM umístěn v Slušovské ulici č.p.813.

Přes různé změny, které DDM potkaly, zůstala náplň a činnost stejná. Hlavním úkolem DDM-Astra je umožnit dětem a mládeži smysluplné využití volného času podle jejich zájmů v co nejširší nabídce zájmových činností. Všem zájemcům od předškolního věku až po studenty DDM umožňuje rozvoj vědomostí, získání nových dovednosti v zájmových aktivitách a odbornostech. Volnočasové aktivity pro děti a mládež se prolínají při pravidelné zájmové činností v kroužcích, příležitostných i spontánních akcích, včetně akcí víkendových.
Dům dětí také každoročně pořádá zimní a letni tábory - pobytové i příměstské. Zájmová činnost DDM se uskutečňuje v jednotlivých oddělení. Je prováděna v oblasti společenských věd a estetické výchovy pod vedením p. Zdeňky Šimoníkové a v oblasti tělesné výchovy a přírodovědy pod vedením si. Lucie Miláčkové. Na vědem zájmových útvarů se podílí také externí pracovníci.