Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Dětský domov Chrastěšov

Dětský domovDětský domov Chrastěšovká
Chrastěšovská 65,763 12 Vizovice
mob. 733 739 552, 739 350958
http://www.ddvizovice.wz.cz/


Z historie

Zachované dokumentace o historii dětského domova ve Vizovicích je velmi málo.Domek na Chrastešovské ulici původně patřil manželům Hábovým, kteří v roce 1930 odešli do Ameriky a domek prodali městu, které zde zřídilo Okresní péči o mládež. V roce 1948 se provedla rozsáhlá přístavba. Po dokončeni zde začal působit dětský domov pro 40 dětí. Kapacita se postupně snižovala. Od roku 1976 má dětský domov charakter rodinného typu. Byla provedena rekonstrukce budovy, zřízeny dvě rodinné skupiny s celkovou kapacitou 20 dětí.
Zákonem číslo 109 z 5.2,2002 dochází ke sníženi kapacity domova na 16 dělí. Počet zaměstnanců je dán platnou směrnici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zřizovatelem je Krajský úřad ve Zlíně.


Současnost

Dětí s nařízenou ústavní výchovou jsou přijímány ve věku od 3 let. Výjimečně, jde-li o zachováni sourozenecké skupiny, přijímáme i děti dvouleté. Sourozenci žijí zásadně v jedné rodinné skupině. V období předškolního věku navštěvuji Městské jesle a Mateřskou školu. Po absolvováni Základní, popřípadě Zvláštní školy jsou na základě svých schopnosti a zájmu zařazeni do různých odborných učilišť a škol v blízkém okolí Vizovic. Téměř všechny děti přijaté do našeho dětského domova mají prognózu dlouhodobého pobytu. Jen v málo případech dochází k nápravě poměrů v původní rodině tak, že může být ústavní výchova zrušena. Většina dětí u nás dokončí přípravu na povolání a jejich návrat do původní rodiny není možný. Proto jsme v roce 1991 za pomoci Okresního úřadu ve Zlíně zřídili ,,Dům na půl cesty" v Hřebicích. Jeho nevýhodou bylo to, že mezi Hřebicemi a Vizovicemi bylo velmi špatné spojení. Diky pochopeni Městského úřadu ve Vizovicích mají děti od roku 1999 již „Dům na půl cesty" ve Vizovicích.

Dětský domovSnažíme se, aby život v rodinných skupinách se co nejvíce blížil životu v normálních rodinách. Děti žijí ve svých bytech. Vychovatelé a ostatní zaměstnanci dětského domova jsou pro ně „tety a strýcové". Úměrně svému věku a schopnostem se podílí na chodu své „rodinky''. Pomáhají při praní prádla, žehlení, zašívání, domácí údržbě. Při pracích na zahradě, vaření atd. Těžiště individuální zájmové činnosti je v zařízeních města. Děti dle individuální volby dochází do různých kroužku a útvarů v Městském domě dětí a mládeže a tělovýchovných organizaci.
Těžiště využívání volného času v dětském domově je především o víkendech a v době školních prázdnin. Díky finanční pomoci ze strany různých sponzorů Jezdíme na zimní pobyty na horách spojené s výukou lyžováni, v létě na pobyty spojené s turistikou, poznáváním atd.

Dětský domovDětský domov