Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

SŠOS Vizovice

Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Tyršova 874, 763 12 Vizovice
IČ: 00837237

SŠOS VizoviceŠkola jako taková má své prvopočátky již v roce 1918. Sídlem školy byl nejprve Zlín, potom Malenovice, Lípa a Vizovice. Prvními vzdělávacími obory školy byly pánský a dámský krejčí, švadlena, holič a kadeřník a obuvník – opravář. Přeložení školy z Lípy do Vizovic v roce 1978 umožnilo rozšířit výuku o další obory – čtyřletý maturitní obor kosmetička, tříletý učební obor fotograf, dvouletou, tříletou a čtyřletou rodinnou školu a později také o čtyřletý maturitní obor oděvnictví.
Od roku 1993 bylo zahájeno nástavbové studium pro absolventy učebních oborů k dosažení úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou.
V rámci vedlejší hospodářské činnosti škola od počátku 90 let organizuje rekvalifikační kurzy ve všech vyučovaných oborech. S vývojem školy a vzdělávacích oborů se měnil také název školy. Původní Učňovská škola byla v roce 1982 přejmenována na Střední odborné učiliště místního hospodářství a v roce 1991 na Střední odborné učiliště Vizovice. Další změnu přinesl rok 1994, kdy byla škola přejmenována na Integrovanou střední školu služeb. Po sloučení Integrované střední školy služeb Vizovice s Rodinnou školou Zlín 1.ledna 1998 dostala škola nový název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Vizovice. K poslední změně názvu školy došlo 1.září 2005 na Střední školu oděvní a služeb Vizovice. Tento název nese škola dodnes.
Ředitelkou školy je od 1.1.2001 Mgr. Eva Šťastná.
 
SŠOS VizoviceOd března roku 2009 je škola mezinárodně certifikovanou organizací u International Education Society London (IES). Za své vzdělávací kvality, pravidelné dosahování výborných výsledků včetně dobrého umístění absolventů na trhu práce získala v mezinárodní konkurenci škol rating B+ jako „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Všichni žáci školy mohou po absolvování studia požádat o vydání certifikátu IES, který jim spolu s doklady o dosaženém vzdělání přednostně pomůže při výběrovém řízení na požadované pracovní místo v tuzemsku i v zahraničí.
 

Ŕeditelka školy – statutární orgán:

Mgr. Eva Solnařová eva.solnarova@souviz.cz 577 599 320
 

Zástupkyně ředitelky školy:

pro teoretické vyučování: Ing. Michala Fabianová 577 599 321
pro praktické vyučování: Mgr. Irena Papežíková 577 599 321
pro domov mládeže: Mgr. Pavlína Jurčáková 577 599 370
pro ekonomický úsek Bc. Jolana Spisarová 577 599 330
 

Vyučované obory vzdělání

  • 4leté s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Oděvnictví, Fotograf
  • 3leté s výučním listem: Kadeřník, Krejčí
  • 2leté denní a 3leté dálkové nástavbové studium: Podnikání
  • 2leté denní zkrácené studium: Kosmetické služby
  • 2leté denní zkrácené studium: Kadeřník
 
Kapacita školy je 656 žáků.
Při škole pracuje Školská rada a Občanské sdružení rodičů a přátel školy.
 

Chod školy je možno rozdělit do 4 úseků:

 
SŠOS Vizovice1. Teoretické vyučování vede zástupkyně ředitelky školy Ing. Michala Fabianová, která je zároveň zástupcem statutárního orgánu. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy ve Vizovicích. Všeobecně vzdělávací a odborné předměty vyučuje 31 pedagogických pracovníků. K teoretické výuce slouží jazykové, počítačové a odborné učebny, velká tělocvična s posilovnou a sportovní hřiště. Kromě povinných předmětů mají žáci možnost vzdělávat se v nabízených nepovinných předmětech nebo kroužcích.
Žáci mají nonstop volný přístup k internetu, mohou se stravovat v jídelně školy, nakupovat ve školním bufetu, využívat nápojové, potravinové a cukrovinkové automaty. O přestávkách a volných hodinách trávit čas na několika odpočinkových posezeních v celém areálu školy.
Žáci v maturitních i učebních oborech vzdělávání se zapojují do školních, krajských
i celostátních škol soutěží a olympiád – jazykových, matematických, chemických, sportovních, ale hlavně odborných, kde dosahují vynikajících výsledků.
V roce 2004 získala škola Zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR v Praze (ATOK) za výukové kvality školy v oděvních oborech.
Žáci oborů vzdělání s maturitní zkouškou se šest let předem zúčastňoali tzv. Maturity nanečisto, která žáky i pedagogy velmi dobře nasměrovala a připravila na zavedení celostátní maturity. Žáci oborů vzdělání s výučním listem jsou již pátým rokem dobrovolně zapojeni do projektu Nová závěrečná zkouška, v níž jsou celostátně zadávány všechny její části. Žáci i pedagogové školy dlouhodobě pracují v mezinárodních projektech Sokrates, Leonardo da Vinci, OPVK, OPŽP aj. Škola spolupracuje s tuzemskými i zahraničními školami stejného zaměření, a vysokými školami UTB Zlín, MU Brno a UP Olomouc..
 
2. Praktické vyučování a odborný výcvik žáků vede zástupkyně ředitelky školy Mgr. Irena Papežíková. Za odbornou přípravu žáků zodpovídá 18 učitelů odborné výchovy. Praktické vyučování a odborný výcvik žáků je zajišťován nejen na odborných pracovištích ve Vizovicích, ale také na odloučených pracovištích školy téměř ve všech regionech Zlínského kraje.
Kadeřník - Vizovice, Kroměříž, Otrokovice, Zlín – Penzion, Zlín – Jižní Svahy, Vsetín
Kosmetička - Vizovice, Otrokovice, Zlín – Jižní Svahy, Zlín – Nad Ovčírnou, Zlín - UTB
Oděvnictví, Krejčí a Fotograf - Vizovice
Žáci oboru vzdělání Oděvnictví, Kosmetické služby a Fotograf mají kromě školní praxe také 14 denní odborné stáže v podnikatelských subjektech.
Přímo na zákaznících pracují žáci už od druhého ročníku vzdělávání. Pod dohledem učitelů provádějí naučené úkony, poradenství i odborný prodej přípravků.
Škola dlouhodobě a velmi dobře spolupracuje s mnoha firmami všech vyučovaných oborů
např. Ryor, Dermacol, Jany Lane, Volmar, Schwarzkopf, Wella, Londa, Ilirija, Goldwel, Novatex, Rivatex, Tiba, Fotografia aj. S velkou slevou a výhodnými bonusy od nich získává materiál pro výuku žáků včetně darů, kterými odměňuje úspěšné žáky všech oborů ve školních kolech soutěží. Spolupráce s firmami je pro školu a žáky významná také v tom, že většina firem si své nové pracovníky téměř pravidelně vybírá z našich absolventů.
Škola se může pochlubit také bohatou účastí na celostátních i mezinárodních soutěžích, kde žáci velmi úspěšně prezentují sebe, své obory i školu. Více na www.souviz.cz
 
3. Domov mládeže vede zástupkyně ředitelky školy Mgr. Pavlína Jurčáková.
DM nabízí ubytování a stravování žákům, kteří nemohou do školy denně dojíždět
ze vzdáleného trvalého bydliště a těm, kteří mají do školy špatné dopravní spojení.
Kapacita domova mládeže je 148 lůžek. Žáci se přihlašují k ubytování vždy na celý školní rok. DM se řadí do II. kategorie, cena za ubytování je 1000,-Kč/měsíc, celodenní strava
70 Kč/den. O žáky se stará 6 vychovatelek.V letech 2010 a 2011 prošel DM velkou renovací včetně stavebních úprav ubytovacích prostor a sociálních zařízení. Celá budova byla také zateplena
Součástí domova mládeže jsou tři moderně vybavené klubovny, knihovna, kuchyňka, izolační pokoj v případě nemoci žáka, tělocvična, posilovna, volný přístup k internetu + Wifi, dva nápojové a cukrovinkové automaty aj. Po celý školní rok mají žáci možnost zapojit se do řady volnočasových aktivit DM, navštěvovat Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nebo Městské divadlo ve Zlíně, kino, městkou knihovnu, akce v Kulturním domě ap.
O víkendech a prázdninách žáků je domov mládeže využíván veřejností v případě, že se jedná o 40 a více osob. Více informací na www.souviz.cz
 
4. Provozně ekonomický úsek – vede zástupkyně ředitelky školy Bc.Jolana Spisarová. Tento úsek zabezpečuje 28 zaměstnanců školy včetně 8 pracovníků školní jídelny, jež zajišťují celodenní stravu pro ubytované žáky a obědy pro zbývající žáky a zaměstnance školy
i veřejnost. Kapacita školní jídelny je 500 jídel. Stravování (celodenní, polopenze aj.) lze zajistit dle domluvy i při víkendových a prázdninových pobytech.
 
Škola jako centrum celoživotního vzdělávání
Kromě tradiční výuky pořádá škola už od 90 let v rámci celoživotního vzdělávání dospělých různé rekvalifikační kurzy. Jedná se zejména o kurzy souvisejícími s vyučovanými obory školy, ale i kurzy jiné. Škola pracuje na dalších vzdělávacích programech v rámci projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a UNIV 2 KRAJE financovaných ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Připravila dva nové vzdělávací programy:„Kadeřnické a kosmetické minimum“; „Módní trendy v osobních službách“; „Pravidla osobního a písemného jednání“ ; „Zhotovování dámských oděvů“a jiné.


Mimo to nabízíme:

  • 6měsíční kurzy: kadeřník, kosmetička, fotograf a krejčí
  • krátkodobé kurzy: barvová typologie, vizážistika, manikúra a modelace nehtů, pedikúra včetně modelace nehtů, manikúra P.Shine, epilace, denní a večerní líčení, úprava a barvení obočí a řas aj.
  • kurzy práce na PC , kurzy práce na internetu (vše pro začátečníky i pokročilé)
  • jazykové kurzy – anglický a německý jazyk
 
Více informací o naší škole najdete na www.souviz.cz a na telefonu 577 599 311. 
 
Víte, že v roce 2013 naše škola oslavila 95. let svého vzniku a 35 let působení školy ve Vizovicích?