Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Základní umělecká škola

Základní umělecká školaZákladní umělecká škola
Masarykovo náměstí 420
763 12 Vizovice

telefon: 577 452 424
vedoucí pobočky: Alena Mahrová


Základní umělecká škola

Vznikla v roce 1986 jako pobočka ZUŠ Zlín Štefánikova v návaznosti na detašovanou klavírní třídu. Rozšířila dosavadní možnosti hudebního vzdělávání ve Vizovicích praktikované v hudebních kurzech při Kulturním domě a iniciativou amatérských hudebníků.

V pobočce se od počátku vyučovalo hře na klavír,dechové nástroje, housle a hudební teorii. Postupně se výuka rozšířila o hru na akordeon a cimbál -obojí jen krátkodobě.Od založení školy bylo v činnosti také výtvarné oddělení (kresba a malba) a po několikaleté přestávce znovu obnoveno se zaměřením na modelování a keramiku.

Škola nemá vlastní prostory - využívá tříd Základní školy na Masarykově náměstí,vždy v odpoledních hodinách. Výtvarný obor má ateliér v budově tzv. horní školy.


Vyučuje se těmto předmětům :

Hra na klavír – učitelka Lydie Juráňová, Mgr.Jana Fusková, Irena Hovorková
zobcové flétny (všech ladění) - Mgr.Petr Mahr, Josef Pikna, Jiří Tkadlčík
klarinet - Petr Mahr, Josef Pikna ,
saxofon - Petr Mahr
příčná flétna - Petr Mahr
trubka - Jiří Tkadlčík .
housle,viola - Alena Mahrová
výtvarný obor - Helena Návratová

Základní umělecká školaHudební obor má kromě výuky nástroje povinný předmět Hudební nauku, kterou vyučuje Irena Hovorková.
Žáci mohou být také členy pěveckého sboru—řídí Lydie Juránová.
Instrumentalisté se uplatňují v komorních souborech a jsou hráči cimbálových muzik Vizovský JurášJurášek, jejichž zřizovatelem je Základní škola a obě vede Mgr.Dalibor Bambuch.

Škola vyvíjí uměleckou činnost pro místní veřejnost i okolí.
Tradiční jsou Vánoční a Jarní koncerty v Divadelním sále základní školy a také Absolventské koncerty v Reprezentačním sále vizovického zámku.
Kromě toho pořádáme pravidelné školní besídky, výchovné koncerty pro základní školu, mateřskou školu a jesle,pacienty nemocnice Milosrdných bratří, při vernisážích Galerie Růže a máme mnoho dalších aktivit v blízkých i vzdálených obcích.

Základní umělecká školaZájemci o studium ve věku od 8 do x let z Vizovic i okolí se mohou přihlásit v budově školy na Masarykově náměstí ve II. poschodí u vedoucí pobočky Aleny Mahrové vždy od 13 do 17 hodin kromě pondělí.
Přijetí je podmíněno úspěšnou přijímací zkouškou při níž zájemce prokáže sluchovou a rytmickou dispozici a celkovou hudebnost. Uchazeči o studium ve výtvarném oboru se mohou přihlásit u paní učitelky Mgr. Heleny Návratové v budově Základní školy ve Vizovicích, ul. Komenská.