Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Veřejné zakázky

Město Vizovice zveřejňuje veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.
 

Město Vizovice

Profil zadavatele na serveru E-zakazky.cz
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653

 

Technické služby města Vizovice,
příspěvková organizace


Profil zadavatele
Zlínská 372
763 12 Vizovice
IČ: 70886245


Jednotlivé kategorie veřejných zakázek malého rozsahu jsou rozděleny dle předpokládané hodnoty bez DPH. Lhůty se počítají v pracovních dnech a začínají se počítat ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k předložení nabídek.    

Kategorie zakázky

Předpokládaná hodnota VZMR

Lhůta pro podání nabídky

Rozhodovací subjekt

I. kategorie

do 100.000 Kč

-

vedoucí

II. kategorie

100.001 Kč až 500.000 Kč

 

10

vedoucí

III.  kategorie

500.001 – 2.000.000 Kč (dodávky a služby)

15

Rada města

500.001 – 6.000.000 Kč (stavební práce)


Veřejné zakázky jsou mimo profil zadavatele zveřejňovány i na úřední desce města.