Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Nem. Milosrdných bratří

Zlínská 467
763 12 VIZOVICE
ředitelka: Ing. Zdeňka Vlčková
www: www.nmbvizovice.cz
IČO:    44995776
DIČ: CZ44995776
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Vizovice, č.ú.: 1406664389/0800

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích byla založena roku 1781 hraběnkou Františkou z Blümegenu, která do ní povolala bratry Hospitálského řádu sv. Jana z Boha, aby se starali o nemocné a jinak postižené lidi z širokého okolí.Nem. Milosrdných bratříBarokní budova se postupně rozrůstala a definitivní podobu získala přístavbou secesní části na počátku 20. století. 23. 9. 1911 byla slavnostně vysvěcena.

Ve 20. a 30. letech 20. století došlo k dalšímu rozvoji nemocnice, a to jak po stránce ošetřovatelské, tak i medicínské. Byly tu například prováděny i menší operační zákroky. K náležitě vybavené nemocnici patřila samozřejmě také lékárna, která byla otevřena brzy po založení nemocnice.

Krátce po 2. světové válce však byl slibný rozvoj nemocnice přerušen komunistickým převratem v roce 1948. Budova nemocnice byla začleněna do Okresního ústavu národního zdraví a určena pro léčbu dlouhodobě nemocných pacientů a nemocných postižených tuberkulózou a nemocemi dýchací soustavy.

Po revoluci v roce 1989 nemocnice ve Zlíně, pod kterou tehdy nemocnice spadala, prohlásila provoz tohoto objektu za zcela nerentabilní a nevyhovující, neboť během celého tohoto období se do budovy investovalo jen minimálně, a tak byli pacienti přemístěni do Zlína.

V roce 1993 se o budovu přihlásila v rámci restitucí Českomoravská provincie řádu Milosrdných bratří se záměrem obnovit činnost nemocnice. Obnovení vyžadovalo obrovské úsilí, protože budova byla velmi zanedbaná a vybavení minimální a zastaralé.
V r. 1995 - zrekonstruována a znovu uvedena do provozu lékárna.
1996 - výměna a rozsáhlá rekonstrukce topné soustavy včetně vybavení kotelny. Vytápění celého objektu je realizováno ekologicky – dřevoplynem, v mrazivém počasí lze přitápět zemním plynem.
1999 – rekonstrukce prádelny
1999- 2003 – postupná výměna oken se zaměřením na tepelnou a hlukovou izolaci, rekonstrukce sociálního zařízení.
2001 – nová fasáda včetně zábradlí chránícího chodce i budovu
Kromě rekonstrukce budovy bylo nutné nemocnici vybavit lékařskými přístroji a zařízením souvisejícím s lékařskou činností.
Samotná budova se stala ozdobou města. V dalším plánu je obnova zahrady sousedící se zámeckým parkem.Nem. Milosrdných bratří
Provoz nemocnice byl oficiálně zahájen v srpnu 1993.

Od samého začátku byla nemocnice koncipována jako monoprimariátní interní oddělení s celkovou kapacitou 60 lůžek rozdělených na dvě stanice.
Postupně byla vybudována a vybavena interní ambulance, biochemická a hematologická laboratoř, rentgenové pracoviště, břišní ultrazvuk, rehabilitace a pracoviště pro ozonoterapii, sloužící hlavně pacientům s chronickými bércovými vředy, ale i jiným onemocněním.
Tyto provozy slouží nejen hospitalizovaným, ale ve velké míře i ambulantním pacientům z Vizovic a okolí.

Po výběrovém řízení na lůžkový fond funguje nemocnice od 1. 10. 1999 jako léčebna pro dlouhodobě nemocné, celková kapacita je 65 lůžek.

Lékařská služba trvá nepřetržitě, slouží i jako neoficiální pohotovostní služba pro veřejnost.
Lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči doplňuje arteterapie (pacienti pod odborným vedením malují na papír, sklo, pracují s látkou, hlínou, vizovickým těstem atd.).

Věříme, že jsou pravdivá slova mnohých těch, kteří při propuštění sdělují, že se jim pobyt v nemocnici líbil, že okřáli na těle i na duchu a rádi se zase vrátí, bude-li to potřeba.