Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Technické služby

TSMVpříspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vizovice
Adresa: Zlínská 372, 763 12 Vizovice
Ředitel: Ing. Jan Jordán

Odkaz na webové stránky Technických služeb města Vizovice, p.o. :
www.tsmvizovice.cz 

email: tsmv@volny.cz

Profil zadavatele veřejných zakázek  - https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/technicke-sluzby-mesta-vizovice-prispevkova-organizace_3806/

Úřední hodiny pro styk s občany včetně výdeje pytlů na separovaný odpad, odběr tříděného odpadu (papír, sklo, kovy, plasty) a velkoobjemového odpadu:

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 14.30
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
 

Aktuální termíny svozu odpadů - tříděný odpad - viz Aktuálně v TSMV
Svoz tetrapaků (oranžové PE pytle) bude prováděn každé první pracovní pondělí v měsíci.


Sběrné místo nebezpečných odpadů
Sběrný dvůr Štěpská

Rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory, ledničky, elektrické a elektronické zařízení (televize, rádia a podobně)

Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Platba za zajištění uložení odpadů se týká obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště ve Vizovicích + podnikatelské subjekty.

 

Otevírací doba sběrného dvora Štěpská
 

Pondělí 10.00 - 18.00 Přestávka 11.00 - 12.00
Úterý 7.00 - 15.00 Přestávka 11.00 - 12.00
Středa 10.00 - 18.00 Přestávka 11.00 - 12.00
Čtrtek 7.00 - 15.00 Přestávka 11.00 - 12.00
Pátek 7.00 - 15.00 Přestávka 11.00 - 12.00
Sobota každá první a třetí sobota v měsíci od 8,00 do 12,00

 

  Předmět činnosti TS Vizovice


- zabezpečování nakládání s odpady včetně  nebezpečných odpadů
- správa, údržba a čištění komunikací,
- zimní údržba místních komunikací,
- správa a údržba veřejného osvětlení,
- správa a údržba veřejné zeleně,
- provozování pohřebišťě,


Předmět podnikání TS Vizovice

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- silniční motorová doprava nákladní,
- pronájem a půjčování věcí movitých

 

Městský hřbitov

má provozní dobu v období letního času od 6 do 21 hod a v období mimo období letního času od 7 do 18 hod na základě vyhlášky města č. 2/2002. Další informace o provozu městského hřbitova je možno získat u správce tj. Technické služby města Vizovice na tel. č. 739 204 911.