Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Informace o rozmístění odpadových nádob na kovy

Informace o rozmístění odpadových nádob na kovy 1

Technické služby města Vizovice rozmístily po městě Vizovice 17 šedých umělohmotných nádob o objemu 240 l (viz. foto), které jsou určeny pro odložení drobného kovového odpadu.

Do nádob mohou občané umisťovat plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácností. Do nádob se nesmějí vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami. Technické služby zajistí převoz tohoto drobného kovového odpadu do svého sběrného dvora a následný prodej svozové firmě. Technické služby zjistily při namátkových kontrolách, že se v nádobách s komunálním odpadem je odkládáno nemalé množství kovových předmětů, které způsobují větší platby městu za komunální odpad. Za kovový odpad město inkasuje platby a jeho tříděním se dále ve zvýšené míře šetří životní prostředí.

Datum vložení: 26. 3. 2018 8:27
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2018 8:56
Autor: