Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Skaut Vizovice

 Junák – český skaut, středisko Vizovice


skaut logoSkauting je mezinárodním hnutím zaměřeným na výchovu dětí a mládeže, které se v nich snaží rozvíjet pozitivní přístup k lidským i přírodním hodnotám a k ochraně okolí, v němž žijeme. Skautů je na světě 40 milionů a v ČR přes 50 000.

Skautské středisko Vizovice bylo založeno po 2. světové válce dne 16. 7. 1945. Bohužel poté byla jeho činnost dvakrát násilně ukončena, a to mezi lety 1948 a 1968 a také v letech 1971 – 1989. Ovšem od roku 1990, kdy byla činnost střediska obnovena, fungujeme bez přerušení až do současnosti. Nyní ve středisku aktivně funguje 125 členů, nicméně za dobu fungování prošlo místním střediskem několikanásobně více skautů a skautek.

Pravidelně se setkáváme na družinových schůzkách v klubovně za starou školou. Zde jsou děti vedeny a učeny skautským a morálním hodnotám v duchu skautského slibu a zákona. Mimo ji se zde konají i pravidelně akce jako je vánoční besídka, či Den sesterství. Družiny se potom spojují do 4 oddílů dle výchovných kategorií – světlušky a skautky, vlčata a skauti, roveři a rangers a old skauti. O všechny oddíly se potom stará vedoucí střediska, kterým je od roku 2013 Petr Divílek, jenž ve stejném roce vystřídal Evu Fišerovou – Sopku.

Mimo tradiční jednodenní i celo víkendové výpravy do blízkého i vzdáleného okolí pořádáme celo- střediskové setkání, kde se schází jak současní, tak i bývalí členové střediska. Velmi oblíbenou událostí je čtrnáctidenní letní tábor, který se koná na tábořišti poblíž Jasenné. Samozřejmostí jsou i akce pořádané pro širokou veřejnost, jako je tradiční Skautský bál, Sběr papíru a železa konaný na začátku dubna, či Den dětí v zámeckém parku. Díky velké podpoře města a místních, či okolních firem se můžeme účastnit i mezinárodních akcí a podporovat tak dospívající děti ve formování jejich osobností. V našich aktivitách se rovněž snažíme starat o své okolí a přírodu především prostřednictví čištění vodních toků a přírody kolem nás.

Veškeré aktuální informace o našich akcích naleznete v naší vitrínce na nám. T.G. Masaryka, na Facebooku skauti Vizovice anebo na internetových stránkách www.vizovice.skauting.cz.