Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Úřad

Sídlo městského úřadu: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Odloučená pracoviště: Nábřežní 993 (odbor sociální, odbor dopravy) 763 12 Vizovice

 

Úřední hodiny:

PO:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
ÚT:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
ST:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
ČT:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
PÁ:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00

 

Úřední hodiny podatelny:

PO: 8.00 - 12.00  12.30 - 17.00
ÚT: 8.00 - 12.00  12.30 - 14.00
ST: 8.00 - 12.00  12.30 - 17.00
ČT: 8.00 - 12.00  12.30 - 14.00
PÁ: 8.00 - 12.00  12.30 - 14.00

Pokladní hodiny:

PO:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
ÚT:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
ST:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
ČT:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00
PÁ:   8.00 - 11.30   12.30 - 14.00

Identifikátor datové schránky: wwybt2j
Telefon: podatelna 777 471 101
Email: podatelna@vizovice.eu 

Obecní úřad je jedním z orgánů obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Městský úřad ve Vizovicích tvoří starostka Bc. Silvie Dolanská, místostarosta Bc. David Mazůrek, tajemnice MěÚ Vizovice JUDr. Jana Fúsiková, L.L.M. a úředníci zařazení do městského úřadu.

Rada města Vizovice zřídila pro jednotlivé činnosti městského úřadu 8 odborů – viz organizační struktura. Městský úřad plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá v činnosti výborům zastupitelstva městakomisím rady města.  Dále má městský úřad nemalé povinnosti směrem k výkonu přenesené působnosti – tj. výkon státní správy, do kterého patří  např. vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských oprávnění, registrace vozidel, činnost stavebního úřadu, oblast živnostenského podnikání, ochrany ovzduší, odpadové hospodářství, myslivost, rybářství, sociální oblast, krizové řízení atd. -  viz. základní působnost starosty, místostarosty, tajemníka a jednotlivých odborů MěÚ.

Městský úřad Vizovice je úřadem s rozšířenou působností, vykonává státní správu pro obce a města svého územního obvodu, který tvoří:

Vizovice - obec s rozšířenou působností spadá pod Krajský úřad Zlínského kraje.