Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Czech POINT

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
 

V rámci agendy Czech POINT:

lze vydat výpis z:

 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestu
 • Rejstříku trestů právnických osob
 • Obchodního rejstříku
 • Katastru nemovitostí 
 • Insolvenčního rejstříku
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodového hodnocení řidiče


Pokud jdete žádat o výpis z Rejstříku trestů a nejste občanem ČR, zpozorněte! Informační systém totiž požaduje i rodné příjmení, které tak musí žadatel doložit. Doporučujeme proto žadatelům, kteří nejsou občané ČR, aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad, který obsahuje rodné příjmení. Jde například o rodný list.


lze provést:  

 • Autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu
 

lze učinit podání:

 • do Registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu
 • do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 

lze prostřednictvím agendy Informačního systému datových schránek podat:

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 
Provoz terminálu Czech Point naleznete na Podatelně MěÚ Vizovice, Živnostenském úřadu, matrice a na správním odboru Městského úřadu Vizovice.
Budova MěÚ Vizovice - Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice
 

Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal:

 • u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
 • u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné či číslo listu vlastnictví.
 • Výstupy z KÚ umožňují tisk pouze dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.
 

Poplatky

Služba Czech Point není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze. Poskytnutí výpisu je zpoplatněno dle sazebníku, který je uveden v příloze zák. č. 634/2004 Sb.:
 
 • výpis z katastru nemovitostí : za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • výpis z karty řidiče: 100,- Kč
 • výpis z obchodního rejstříku: za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • výpis z živnostenského rejstříku: za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
 • přijetí podání podle živ. zákona: za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
 •  za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH:
 • za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 • výpis z insolvenčního rejstříku: za první stránku poplatek 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
 
Více informací na http://www.czechpoint.cz/