Město Vizovice
Město Vizovice

Formuláře a dokumenty MěÚ

Odbor dopravy a silničního hospodářství > Bodový systém a řidičské průkazy

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů

Žádost o vrácení ŘO-12.bodů.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 49,21 kB
Staženo: 517×

Správní poplatky registr řidičů, autoškoly

Správní poplatky registr řidičů, autoškoly.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,51 kB
Staženo: 76×

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci

_____formulář žádosti - sjezd.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB
Staženo: 1,218×

Žádost o zvláštní užívání - uložení inženýrských sítí

žádost o zvláštní užívání - uložení inženýrských sítí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,85 kB
Staženo: 133×

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,12 kB
Staženo: 753×

Návrh na stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích

Návrh na stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,68 kB
Staženo: 865×

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce)

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,34 kB
Staženo: 756×

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah)

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41,5 kB
Staženo: 582×

Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna povolení

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,58 kB
Staženo: 502×

2. Odběr podzemních vod - domácnosti nebo změna povolení

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,04 kB
Staženo: 697×

3.Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna povolení

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,17 kB
Staženo: 475×

4. Vypouštění odpadních vod vod vod podzemních nebo změna povolení

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,71 kB
Staženo: 431×

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti, nebo změna

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,06 kB
Staženo: 424×

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti, nebo změna povolení

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,54 kB
Staženo: 452×

7.Povolení k některým činnostem nebo jeho změna

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,63 kB
Staženo: 397×

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 369,41 kB
Staženo: 460×

9. Stavební povolení - domácnosti - domovní ČOV, studna nebo jiné vodní díl potřebné k odběru podzemních vod

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímudílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnosti).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 528×

10. Společné povolení (územní a stavební)

ZADOST_O_VYDANI_SPOLECNEHO_POVOLENI_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,39 kB
Staženo: 657×

11.Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna

11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 951,52 kB
Staženo: 386×
Zobrazeno 41-60 ze 170