Město Vizovice
Město Vizovice

Formuláře a dokumenty MěÚ

Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad

12. Žádost o udělení souhlasu § 17 vodního zákona

Souhlas § 17 VZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB
Staženo: 274×

13. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,83 kB
Staženo: 520×

14. Žádost o vyjádření § 18 vodního zákona

14. Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,28 kB
Staženo: 346×

15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 409,43 kB
Staženo: 450×

16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,8 kB
Staženo: 343×

18. Spojená žádost - domácnosti - vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k čistírně odpadních vod

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,57 kB
Staženo: 307×

19. Spojená žádost - domácnosti - povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k čistírně odpadních vod

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,53 kB
Staženo: 354×

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 797,89 kB
Staženo: 322×

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,87 kB
Staženo: 310×

22. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 413 kB
Staženo: 326×

23. Žádost o výjimku k dosahování cílů ochrany vod

Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 245,47 kB
Staženo: 285×

24. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,88 kB
Staženo: 312×

25. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí vodního díla (zákon č. 50/1976 Sb)

10.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 78,74 kB
Staženo: 224×

26. Oznámení o dokončení stavby

27. Oznámení o dokončení stavby.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 112,38 kB
Staženo: 123×

Odbor životního prostředí > Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou

žádost o vydání závazného stanoviska_nemovitost na území s plošnou památkovou ochranou.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB
Staženo: 614×

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky

žádost o vydání závazného stanoviska_kulturní památka.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 540×

Odbor životního prostředí > Odpady

Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob

oznámení o komunálních odpadech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,06 kB
Staženo: 75×

Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

formulář pro povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,06 kB
Staženo: 51×

Obecní živnostenský úřad > Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků

Oznameni_zmen.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41 kB
Staženo: 606×

Žádost fyzické osoby o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Formular_Zadost_FO.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74 kB
Staženo: 578×
Zobrazeno 61-80 ze 170