Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rada

Rada města Vizovice je výkonným orgánem Města Vizovice v oblasti samostatné působnosti, za její výkon odpovídá Zastupitelstvu města Vizovice.Má 5 členů. Vydává nařízení města ve věcech přenesené působnosti. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Schvaluje organizační řád Městského úřadu Vizovice, jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu.

Rada se schází podle potřeby, zpravidla v intervalu 2 týdnů. Jednání rady jsou podle zákona o obcích neveřejná, jednání se řídí jednacím řádem rady, řídí je starosta.

Osoby

Dolanská Silvie, Bc.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE (BEZPP)
Starostka

Mazůrek David, Bc.

Politická příslušnost: SPOLU za Vizovice (BEZPP)
místostarosta

Divílek Petr

Politická příslušnost: SPOLU za Vizovice (ODS)
člen

Kulhánek Jaroslav, Ing.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE (BEZPP)
člen

Srba Martin, Ing.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE (BEZPP)
člen