Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Důležité kontakty

Důležitá telefonní čísla pro mimořádné události

V poslední době se stále více občanů obrací s hlášením technické poruchy na městský úřad. Tímto „upozorněním na poruchu“ dochází však k prodloužení doby trvání poruchy, protože MěÚ se vždy stejně obrátí na poruchové služby, je tedy zbytečným prostředníkem.
 
Česká republika se bohudík neřadí k oblastem ohroženým ničivým zemětřesením či přílivovou vlnou tsunami. I přesto se v posledních letech setkáváme prostřednictvím medií,  někteří z nás i osobní zkušeností, s následky, které vznikají jednak stále častějšími rozmary počasí jako povodně, sněhové kalamity, ale i haváriemi spočívajícími v požárech, výbuchu plynu, ale i závažných dopravních nehodách. Mnohé z nastíněných situací nejsme schopni zvládnout vlastními silami a je potřeba požádat o pomoc odborníky. Málo kdo z nás si však v panice dokáže vybavit základní tel. kontakty. Připomeňme si tedy ty nejdůležitější s přáním, abychom je ve svém životě potřebovali co nejméně.
 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání. Je určeno také pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo 150 - Hasičský záchranný sbor ČR.

Pomoc zdravotníků je potřeba při všech stavech ohrožujících život, závažných úrazech, náhlých zhoršeních chronických nemocí, poruchách vědomí nebo bezvědomí a při dalších závažných zdravotních komplikacích. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla 155 - Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste v ohrožení, čelíte bezpečnostnímu riziku nebo jste jeho svědky, zjistili jste nebo máte podezření na spáchání trestného činu nebo jste svědky či účastníky dopravní nehody, volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR.

Při řešení přestupku nebo potíží ve městech a obcích může být k dispozici obecní či městská policie na telefonním čísle 156.

Při oznamování na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Kde se událost stala, upřesněte místo.
  • Co se stalo, o jaký typ události se jedná.
  • Kolik je zasažených osob, v jakém jsou stavu, v jakém jsou ohrožení.
  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a kde budete k zastižení pro případné upřesnění informací.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

Důležitá telefonní čísla pro mimořádné události

 

Tísňové linky

Tísňová linka pro celou Evropskou unii:                              112 (150, 155, 158)
 

Hasičský záchranný sbor                                                                                           

Krajské operační středisko HZS Zl. kraje:                               950 670 222
Operační středisko HZS stanice Zlín:                                      950 670 111
                     
Hasiči města Vizovice - JSDH Vizovice                                  777 471 108
Jiří Žůrek - vedoucí JSDH Vizovice                                          604 820 140
 

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba                                             155
 

Policie

Obvodní oddělení Policie ČR Vizovice:                                 974 666 741
 
 

Vedení města

starostka                                                                                   724 180 006                                               
místostarosta                                                                           724 182 885
                                                                                                            

Krizová linka krizového štábu města Vizovice

Referent krizového řízení                                                         777 471 108
Aktivována za krizového stavu                                               771 518 800
                                                                                             

Technické služby města Vizovice

Ředitel – Ing. Jan Jordán:                                                          739 204 910
Městská kanalizace                                                                      603 553 087
 

Voda

Moravská vodárenská, a.s.- poruchová služba:                 800 100 063
 

Plyn

Jihomoravská plynárenská, a.s., - poruch. sl.:                   1239
Jihomoravská plynárenská, a.s., - Zlín:                                 577 590 111
 

Elektrická energie

E.ON ČR, s.r.o. – poruchová služba: o.                                     800 22 55 77
 

Telefon

Teléfonica O2 Czech republic:                                                 800 184 084
 

Odchyt zvířat

MVDr. Dominik Gregořík, Slušovice – cert. odchyt:             603 207 973
 

Údržba silnic

SÚS Zlínska, s.r.o. – dispečink zimní údržby:                      577 044 204
                                                                                                      602 436 601

 

Linka bezpečí :                                                                         800 155 555       

 

Duchovní pomoc

              
Církev římskokatolická – Vizovice:                                         734 435 431
Církev evangelická – Vizovice:                                                 577 452 492
 

Ostatní

Železniční stanice Vizovice                                                       972 725 632
                                  
                                                                      

Údržba silnic

SÚS Zlínska, s.r.o. – dispečink zimní údržby     577 044 204
                                                                           602 436 601
 

Linky bezpečí

 
Krizové centrum SOS Zlín                                 577 431 333
Linka bezpečí                                                    800 155 555
Český červený kříž Zlín                                     577 210 607     www.cck-cr.cz
ADRA Zlín                                                          577 222 005     www.adra.cz/adraul
CHARITA Zlín                                                     577 224 050      www.zlin.caritas.cz